SỨ MỆNH

OneTouch tiên phong, dẫn dắt và thúc đẩy quá trình Chuyển Đổi Số tại Việt Nam, đồng thời khẳng định vị trí trọng tâm là nền tảng số với vai trò kết nối giáo dục phục vụ toàn dân, nâng cao kỹ năng số góp phần tạo đà “chuyển mình” nền giáo dục trong thời đại mới.

TẦM NHÌN

Trở thành nền tảng Quốc gia hàng đầu về lĩnh vực giáo dục cung cấp kho dữ liệu số đa dạng và phát triển hệ sinh thái giáo dục mở.

VỀ CHÚNG TÔI

Nền tảng học trực tuyến mở đại trà do Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ quản, được vận hành bởi Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông VTC NETVIET - Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC nhằm triển khai bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, các cơ quan truyền thông, báo chí và phổ cập kỹ năng số cho người dân để thực hiện thành công Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Dựa trên quan điểm “Chuyển đổi số trước tiên là chuyển đổi nhận thức” và hướng đến mục tiêu nâng cao kỹ năng số toàn dân, One Touch cung cấp những kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về Chương trình Chuyển đổi số quốc gia gắn với mục tiêu phát triển toàn diện Chính phủ số – Kinh tế số – Xã hội số.

MỤC TIÊU

Kỹ năng số sẽ trở thành kỹ năng sống còn trong thời đại mới Chúng ta "bắt buộc" phải thay đổi nếu không muốn bị bỏ lại phía sau

Hơn ai hết, thấu hiểu sâu sắc ý nghĩa về Chuyển Đổi Số, cũng như nhận thấy trọng trách lớn lao trong công cuộc "chuyển mình" nền giáo dục. OneTouch không ngừng nỗ lực vì mục tiêu chung Quốc gia, hướng tới xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh, vững bền, mà trước tiên phải được đặt nền móng từ những công dân số, những con người số, với những kỹ năng số hoàn thiện.

Mục tiêu đến năm 2025
100% cán bộ lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hàng năm được tham gia đào tạo về chuyển đổi số, kỹ năng số, công nghệ số.
100% cán bộ chuyên trách chuyển đổi số, công nghệ thông tin hàng năm được đào tạo về công nghệ số và được đánh giá trực tuyến kết quả đào tạo qua hệ thống đánh giá, sát hạch chuẩn kỹ năng số quốc gia.
70% Số người dân trong độ tuổi lao động biết đến và có kỹ năng sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu khác trong lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, du lịch, ngân hàng,...
90% số người dân trong độ tuổi lao động biết đến các loại hình dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ số thiết yếu khác trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, du lịch, ngân hàng; thành thạo cách sử dụng dịch vụ khi có nhu cầu.
Mục tiêu đến năm 2030
90% số người dân trong độ tuổi lao động biết đến các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu khác trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, du lịch, ngân hàng.
Hoàn thiện và mở rộng triển khai mô hình "Giáo dục đại học số" tới tối thiểu 50% các trường đại học công lập trong toàn quốc.
Đào tạo được 20.000 kỹ sư, cử nhân thực hành chất lượng cao chuyên ngành công nghệ số tại các trường đại học, cao đẳng có thế mạnh trong đào tạo về chuyển đổi số.
Ngày 04/11, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng công bố OneTouch trước Quốc Hội.

NHIỆM VỤ QUỐC GIA

Thực hiện theo Quyết định số 146/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. VTCNetViet tiên phong trở thành lá cờ đầu, dẫn dắt và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam bằng những hành động cụ thể:

1.

Thực hiện đào tạo, phổ cập kỹ năng số toàn diện trên cả 3 đối tượng: Chính Quyền, Doanh Nghiệp và người dân.

2.

Xây dựng khung năng lực số riêng của người Việt dựa trên các tiêu chuẩn, tiêu chí và chất lượng của Châu Âu.

3.

Xây dựng nền tảng số Quốc Gia OneTouch về lĩnh vực giáo dục, là nơi kết nối kiến thức và học tập trực tuyến của toàn dân.

4.

Thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số giáo dục tại các địa phương.

TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN CỦA NỀN TẢNG ONETOUCH

One Touch liên tục cập nhật các khóa học nâng cao kiến thức và kỹ năng về chuyển đổi số. Học liệu của các khoá học mang tính thực tế và có khả năng ứng dụng cao, được xây dựng bởi đội ngũ chuyên gia đầu ngành về chuyển đổi số. Chương trình học đa dạng cả về hình thức lẫn nội dung, cho phép học viên có thể tùy chọn tham gia các khóa học trực tuyến hoặc trực tiếp. Bên cạnh đó, One Touch cho phép người học có thể cá nhân hoá lộ trình học tập, xây dựng một chương trình giáo dục phù hợp với nhu cầu và mong muốn của bản thân.
Chương trình Học trực tuyến: Các khóa học được phân theo 3 cấp độ bao gồm các khoá Cơ bản, Trung cấp và Nâng cao. Kho dữ liệu học tập trực tuyến phong phú với các hình thức thể hiện như tài liệu văn bản, slide, ebook, video, audio, các hoạt động tương tác,… Từ đó, học viên sẽ được trải nghiệm những bài học mang tính trực quan cao, phù hợp với mọi không gian và điều kiện học tập.
Chương trình Tập huấn trực tiếp tại địa phương: Các khoá học tập trung sẽ có sự tham gia của đội ngũ các chuyên gia hàng đầu, tùy theo nhu cầu và tình hình thực tế tại từng địa phương. Bài thu hoạch trên nền tảng One Touch được sử dụng làm công cụ đánh giá kết quả của đợt tập huấn.