Tên giảng viên

Nguyễn Phú Tiến

Phó Cục trưởng Cục chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông
Danh mục

Đề án 146

Nhận xét

4.8 (25 Đánh giá)

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học: Khóa học gồm các nội dung giới thiệu về khái niệm nền tảng số, các đặc trưng của nền tảng số, cách triển khai nền tảng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số và các khuyến nghị triển khai tại bộ, ngành, địa phương.

 

Giảng viên/Chuyên gia: Ông Nguyễn Phú TiếnPhó Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Đối tượng: Lãnh đạo và cán bộ đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tincác cơ quan nhà nước triển khai chuyển đổi sốcác doanh nghiệp phát triển các nền tảng số.

Nội dung bài học

1 Cách tiếp cận nền tảng


1 Slide bài giảng

Slide bài giảng


2 Tài liệu bản text

Tài liệu bản text


1 CĐSS+: Cách tiếp cận nền tảng trong chuyển đổi số [Trắc nghiệm]


Giảng viên

Phó Cục trưởng Cục chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông

Nguyễn Phú Tiến

Phó Cục trưởng Cục chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông

4.8 Đánh giá
25 Nhận xét
1611 Học viên
1 Các khóa học

Phản hồi của học viên

CĐSS+: Cách tiếp cận nền tảng trong chuyển đổi số

5

Xếp hạng khóa học
90.48%
9.52%
0.00%
0.00%
0.00%

Đăng nhập hoặc Đăng ký Đánh giá tư cách là học viên

Nhận xét

Khóa học bạn có thể thích