Danh mục

Đề án 146

Nhận xét

4.7 (828 Đánh giá)

Yêu cầu khóa học

Có tài khoản trên nền tảng.

Thiết bị có kết nối Internet.

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học: Khóa học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về chuyển đổi số cấp xã, những lợi ích khi tiến hành chuyển đổi số và các bước thực thi chuyển đổi số. Mỗi kiến thức đưa ra sẽ bao gồm cả lý thuyết và thực tiễn để người học có thể nhanh chóng hiểu được nội dung và áp dụng kiến thức vào địa phương, các đơn vị phối hợp trong quá trình thực hiện chuyển đổi số.

Chuyên gia/ Giảng viên: Nhiều Chuyên gia.

Đối tượng: Khóa học dành cho Lãnh đạo UBND cấp xã và cán bộ quy hoạch Lãnh đạo UBND cấp xã.

Thành phần khóa học: 5 Chuyên đề (17 bài học và 1 bài kiểm tra trắc nghiệm).

Học viên cần hoàn thành tối thiểu 75% tiến độ và Bài kiểm tra trắc nghiệm đạt từ 5 điểm trở lên.

Kết quả khóa học

Hiểu được chuyển đổi số cấp xã.

Biết được lý do tại sao cần phải chuyển đổi số tại xã, thành viên tham gia vào quá trình chuyển đổi số.

Nắm được các bước khi thực hiện chuyển đổi số tại địa phương cũng như biết được các chi phí khi thực hiện.

Nội dung bài học

1 Tiết 1


2 Tiết 2


3 Tiết 3


4 Tài liệu


5 Slide bài giảng


1 Tiết 1


2 Tiết 2


3 Tiết 3


4 Tài liệu


5 Slide bài giảng


1 Tiết 1


2 Tiết 2


3 Tiết 3


4 Tài liệu


5 Slide bài giảng


1 Tiết 1


2 Tiết 2


3 Tiết 3


4 Tài liệu


1 Tiết 1


2 Tiết 2


3 Tiết 3


4 Tiết 4


5 Tài liệu


6 Slide bài giảng


1 Tiết 1


2 Tài liệu


3 Slide bài giảng


1 CĐSX- Bài kiểm tra khóa học CĐSX. [Trắc nghiệm]


1 CD1 - Giới thiệu chung

Giới thiệu chung


2 CD1 - Lịch sử của các cuộc phát triển công nghệ

Lịch sử của các cuộc phát triển công nghệ


3 CD1 - Sự kết hợp giữa các nền tảng công nghệ

Sự kết hợp giữa các nền tảng công nghệ


4 CD1 - Chuyển đổi số xã

Chuyển đổi số xã


5 CD1 - Sự quan trọng của chuyển đổi xã

Sự quan trọng của chuyển đổi số xã


6 CD1 - Vai trò kinh tế xã số

Vai trò kinh tế xã số


7 CD1 - Cách thức chuyển đổi số xã

Cách thức chuyển đổi số xã


8 CD1 - Các vấn đề thường gặp trong quá trình chuyển đổi số

Các vấn đề thường gặp trong quá trình chuyển đổi số


9 CD1 - Các bước để tạo sự thay đổi

Các bước để tạo sự thay đổi


10 CD1 - Qúa trình chuyển đổi số xã: Các thói quen, kỹ năng trong CĐS cấp xã

Qúa trình chuyển đổi số xã: Các thói quen, kỹ năng trong CĐS cấp xã


11 CD1 - Về hạ tầng, thiết bị trong quá trình CĐS

Về hạ tầng, thiết bị trong quá trình CĐS


12 CD1 - Các ứng dụng trong CĐS xã

Các ứng dụng trong CĐS xã


13 CD1 - Các đối tượng cần chuyển đổi số cấp xã

Các đối tượng cần chuyển đổi số cấp xã


14 CD1 - Chuyển đổi số xã khi nào - Chuyển đổi những gì - Kinh phí chuyển đổi cấp xã

Chuyển đổi số xã khi nào - Chuyển đổi những gì - Kinh phí chuyển đổi cấp xã


15 CD2 - Chuyển đổi số trong công việc của xã

Chuyển đổi số trong công việc của xã


16 CD2 - Máy vi tính, mạng truyền số liệu chuyên dùng nhà nước

Máy vi tính, mạng truyền số liệu chuyên dùng nhà nước


17 CD2 - Hệ thống Wifi công cộng

Hệ thống Wifi công cộng


18 CD2 - Hệ thống internet vạn vật (Internet of Things - IoT)

Hệ thống internet vạn vật (internet of things)


19 CD2 - Bảng điện tử công cộng

CD2 - Bảng điện tử công cộng


20 CD2 - Hệ thống camera an ninh

CD2 - Hệ thống camera an ninh


21 CD2 - Hệ thống truyền thanh thông minh

Hệ thống truyền thanh thông minh


22 CD2 - Hội nghị truyền hình trực tuyến

CD2 - Hội nghị truyền hình trực tuyến


23 CD2 - Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hộ tịch điện tử, bảo hiểm xã hội

CD2 - Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cơ sử dữ liệu quốc gia về hộ tịch


24 CD2 - Ứng dụng phòng chống dịch bệnh PC-COVID

CD2 - Ứng dụng phòng chống dịch bệnh PC-COVID


25 CD2 - Chữ ký số

CD2 - Chữ ký số


26 CD2 - Nội dung, vai trò của cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống quản lý

CD2 - Nội dung vai trò của cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống quản lý


27 CD2 - Ứng dụng công nghệ thông tin cấp xã trong hệ thống quản lý văn bản điều hành thư điện tử

Ứng dụng công nghệ thông tin cấp xã trong hệ thống quản lý văn bản điều hành thư điện tử


28 CD2 - Ứng dụng công nghệ thông tin cấp xã đối với Trung tâm giám sát điều, điều hành thông minh, nền tảng

CD2 - Ứng dụng công nghệ thông tin cấp xã đối với Trung tâm giám sát điều, điều hành thông minh, nền tảng


29 CD3 - Sàn thương mại điện tử

CD3 - Sàn thương mại điện tử


30 CD3 - Câu chuyện chuyển đổi số

Câu chuyện chuyển đổi số


31 CD3 - Định nghĩa và lợi ích của thanh toán số

CD3 - Định nghĩa và lợi ích của thanh toán số


32 CD3 - Thanh toán viện phí không dùng tiền mặt

CD3 - Thanh toán viện phí không dùng tiền mặt


33 CD3 - ATM mềm tại Lạng Sơn

CD3 - ATM mềm tại Lạng Sơn


34 CD3 - Nông nghiệp số là gì?

CD3 - Nông nghiệp số là gì?


35 CD3 - Lợi ích xưa và nay khi chuyển đổi số vào doanh nghiệp

Lợi ích xưa và nay khi chuyển đổi số vào doanh nghiệp


36 CD3 - Truy xuất nguồn gốc bằng nền tảng công nghệ

CD3 - Truy xuất nguồn gốc bằng nền tảng công nghệ


37 CD3 - Phát triển sản phẩm OCOP thông qua thương mại điện tử

CD3 - Phát triển sản phẩm OCOP thông qua thương mại điện tử


38 CD3 - Khái niệm của xây dựng hình ảnh quảng bá thương hiệu địa phương trên không gian mạng

CD3 - Khái niệm của xây dựng hình ảnh quảng bá thương hiệu địa phương trên không gian mạng


39 CD3 - Lợi ích của xây dựng hình ảnh và quảng bá thương hiệu địa phương trên nền tảng số

Lợi ích của xây dựng hình ảnh và quảng bá thương hiệu địa phương trên nền tảng số


40 CD3 - Các câu chuyện về quảng bá thương hiệu của địa phương trên không gian mạng

CD3 - Các câu chuyện về quảng bá thương hiệu của địa phương trên không gian mạng


41 CD3 - Phát triển du lịch số

CD3 - Phát triển du lịch số


42 CD3 - Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa địa phương nhờ công nghệ số

CD5 - Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa địa phương nhờ công nghệ số


43 CD4 - Internet và vai trò của internet đối với xã hội

CD4 - Internet và vai trò của internet đối với xã hội


44 CD4 - Tác động của các ứng dụng di động đã tác động đến xã hội truyền thông

CD4 - Tác động của các ứng dụng di động đã tác động đến xã hội truyền thông


45 CD4 - Lợi ích của nền tảng số đối với ứng dụng Zalo, Mocha

CD4 - Lợi ích của nền tảng số đối với ứng dụng Zalo, Mocha


46 CD4 - Lợi ích của nền tảng số đối với ứng dụng Voso, Postmart

CD4 - Lợi ích của nền tảng số đối với ứng dụng Voso, Postmart


47 CD4 - Lợi ích của nền tảng số đối với ứng xem truyền hình VTV go, VOV

CD4 - Lợi ích của nền tảng số đối với ứng xem truyền hình VTV go, VOV


48 CD4 - Lợi ích của nền tảng số với ứng dụng Kiki

CD4 - Lợi ích của nền tảng số với ứng dụng Kiki


49 CD4 - Lợi ích của nền tảng số với ứng dụng sổ sức khỏe điện tử

CD4 - Lợi ích của nền tảng số với ứng dụng sổ sức khỏe điện tử


50 CD4 - Lợi ích của nền tảng số với ứng dụng VOV Bác sĩ 24h

CD4 - Lợi ích của nền tảng số với ứng dụng VOV Bác sĩ 24h


51 CD4 - Lợi ích của nền tảng số với ứng dụng VN Trip

CD4 - Lợi ích của nền tảng số với ứng dụng VN Trip


52 CD4 - Lợi ích của nền tảng số với ứng dụng Loship

CD4 - Lợi ích của nền tảng số với ứng dụng Loship


53 CD4 - Lợi ích của nền tảng số với ứng dụng BKAV MOBILE

CD4 - Lợi ích của nền tảng số với ứng dụng BKAV MOBILE


54 CD4 - Lợi ich của nền tảng số với ứng dụng K12 Online, VNEDULMS,MOBIEDU

CD4 - Lợi ich của nền tảng số với ứng dụng K12 Online, VNEDULMS,MOBIEDU


55 CD4 - Lợi ích của nền tảng số với ứng dụng HOCMAI, ONLUYEN

CD4 - Lợi ích của nền tảng số với ứng dụng HOCMAI, ONLUYEN


56 CD4 - Lợi ích của nền tảng số đối với ứng dụng VEXERE, ANVUI

CD4 - Lợi ích của nền tảng số đối với ứng dụng VEXERE, ANVUI


57 CD5 - Khung chuyển đổi số cấp xã

CD5 - Khung chuyển đổi số cấp xã


58 CD5 - Hướng dẫn nội dung về kế hoạch CDS cấp xã

CD5 - Hướng dẫn nội dung về kế hoạch CDS cấp xã


59 CD5 - Các mục tiêu tham khảo giai đoạn 2021 - 2025

CD5 - Các mục tiêu tham khảo giai đoạn 2021 - 2025


60 CD5 - Mô hình và nội dung chuyển đổi số cấp xã

CD5 - Mô hình và nội dung chuyển đổi số cấp xã


61 CD5 - Triển khai các ứng dụng phục vụ xây dựng chính quyền số

CD5 - Triển khai các ứng dụng phục vụ xây dựng chính quyền số


62 CD5 - Phát triển kinh tế số

CD5 - Phát triển kinh tế số


63 CD5 - Phát triển xã hội số

Phát triển xã hội số


64 CD5 - Kế hoạch tổ chức thực hiện, Xây dựng dự toán, hiệu quả dự kiến

CD5 - Kế hoạch tổ chức thực hiện, Xây dựng dự toán, hiệu quả dự kiến


65 CD5 - Tổ chức thực hiện

CD5 - Tổ chức thực hiện


66 CD5 - Thành phần tham gia

CD5 - Thành phần tham gia


67 CD5 - Quy chế hoạt động

CD5 - Quy chế hoạt động


68 CD5 - Thành lập tổ công tác, hướng dẫn triển khai tổ công nghệ số cộng đồng

CD5 - Thành lập tổ công tác, hướng dẫn triển khai tổ công nghệ số cộng đồng


69 CD5 - Mục đích yêu cầu nhiệm vụ của các hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng

CD5 - Mục đích yêu cầu nhiệm vụ của các hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng


70 CD5 - Bài học kinh nghiệm ở Lạng Sơn

CD5 - Bài học kinh nghiệm ở Lạng Sơn


Giảng viên

Trần Thị Quốc Hiền - Đỗ Lập Hiển - Đặng Tùng Anh - Trịnh Thị Trang

4.7 Đánh giá
828 Nhận xét
26192 Học viên
2 Các khóa học

Bà Trần Thị Quốc Hiền, hiện là Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông. Bà Trần Thị Quốc Hiền tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế đối ngoại của Đại học Ngoại thương năm 2002 và Cử nhân Kế toán của Học viện Tài chính năm 2006. Bà Hiền có bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (2012) của Đại học Quốc gia Hà Nội liên kết Đại học Griggs Hoa Kỳ và Thạc sỹ  Kinh tế (2014) của Học viện Tài chính. Bà  Trần Thị Quốc Hiền từng đảm nhiệm các vị trí Phó Chánh Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông (2016-2017), Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông (2017-2021). Bà  Trần Thị Quốc Hiền chủ trì nghiên cứu, tham mưu, xây dựng và triển khai Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"  (ban hành tại Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022)  và Đề án “Về Ngày Chuyển đổi số quốc gia”  (ban hành tại Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022).


Ông Đỗ Lập Hiển, hiện là Giám đốc Trung tâm Công nghệ số quốc gia. Ông Đỗ Lập Hiển tham gia phát triển, thúc đẩy các nền tảng số quốc gia; chủ trì kỹ thuật, nghiên cứu, đề xuất việc thử nghiệm và triển khai các công nghệ số của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Ông Đỗ Lập Hiển tốt nghiệp cử nhân ngành Công nghệ thông tin - Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội và tốt nghiệp Thạc sỹ ngành Hệ thống thông tin - Học viện Công nghệ Bưu chính – Viễn thông.

Ông Đặng Tùng Anh (sinh năm 1984), hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Chính phủ điện tử - Cục Tin học hóa. Ông Đặng Tùng Anh là Thạc sĩ Hệ thống thông tin, từng đảm nhiệm các vị trí như: Tư vấn dự án lĩnh vực công nghệ thông tin, tham gia đào tạo, triển khai xây dựng các chương trình về chuyển đổi số; tham mưu xây dựng văn bản trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

 

Bà Trịnh Thị Trang (sinh năm 1988), hiện là chuyên viên của Cục Tin học hoá. Bà Trịnh Thị Trang đã từng tốt nghiệp Cử nhân Pháp luật kinh tế và tham gia trực tiếp xây dựng các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông như: Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành Nghị định 73/2019/NĐ-CP và Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Phản hồi của học viên

CĐSX: Chuyển đổi số xã

5

Xếp hạng khóa học
88.89%
10.92%
0.00%
0.00%
0.19%

Đăng nhập hoặc Đăng ký Đánh giá tư cách là học viên

Nhận xét

Khóa học bạn có thể thích