#

Trần Thị Quốc Hiền

Phó Cục trưởng Cục chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông
Học viên

0 Học viên

Danh mục

N/A

Nhận xét

0/5 (0 rating)

Bà Trần Thị Quốc Hiền, hiện là Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông. Bà Trần Thị Quốc Hiền tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế đối ngoại của Đại học Ngoại Thương năm 2002 và Cử nhân Kế toán của Học viện Tài chính năm 2006. Bà Hiền có bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (2012) của Đại học Quốc gia Hà Nội liên kết Đại học Griggs Hoa Kỳ và Thạc sỹ  Kinh tế (2014) của Học viện Tài Chính. Bà  Trần Thị Quốc Hiền từng đảm nhiệm các vị trí Phó Chánh Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông (2016-2017), Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông (2017-2021). Bà  Trần Thị Quốc Hiền chủ trì nghiên cứu, tham mưu, xây dựng và triển khai Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"  (ban hành tại Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022)  và Đề án “Về Ngày Chuyển đổi số quốc gia”  (ban hành tại Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022).

Các khóa học khác của tác giả