#

Đặng Tùng Anh

Phó Giám đốc Trung tâm Chính phủ điện tử - Cục chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông
Học viên

0 Học viên

Danh mục

N/A

Nhận xét

0/5 (0 rating)

 Ông Đặng Tùng Anh (sinh năm 1984), hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Chính phủ điện tử - Cục chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông. Ông Đặng Tùng Anh là Thạc sĩ Hệ thống thông tin từng đảm nhiệm các vị trí như: tư vấn dự án lĩnh vực công nghệ thông tin, tham gia đào tạo, triển khai xây dựng các chương trình về chuyển đổi số; tham mưu xây dựng văn bản trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Các khóa học khác của tác giả