Tên giảng viên

Lê Văn Mạnh

Nhân viên Phòng nghiên cứu phát triển - NCSC - Cục ATTT
Danh mục

An toàn thông tin

Nhận xét

4.8 (23 Đánh giá)

Yêu cầu khóa học

- Có tài khoản trên nền tảng.

- Thiết bị có kết nối Internet.

Mô tả khóa học

Đối tượng học: Cán bộ kỹ thuật của 2 Trung tâm + Phòng ATHTTT.


Mục đích: Cung cấp cho các học viên khái niệm về mã độc, tổng quan về phân tích mã độc. Học viên nắm được các kỹ thuật phân tích mã độc cơ bản, có thể thiết lập được môi trường phân tích mã độc an toàn và biết cách xử lý khi hệ thống bị mã độc xâm nhập cũng như biết cách phòng tránh.


Nội dung/kiến thức truyền đạt:

1. Phần mềm và mã độc 

2. Tổng quan về phân tích mã độc 

3. Phân tích mã độc cơ bản 

4. Thiết lập môi trường phân tích mã độc 

5. Cách xử lý và phòng tránh mã độc


Điều kiện hoàn thành khóa học: Tiến trình đạt 100% và Điểm thi đạt tối thiểu 7 điểm.


Kết quả khóa học

Học viên nắm được:

•        Phân biệt được phần mềm và mã độc

•        Hiểu biết về cách thức mã độc xâm nhập vào hệ thống 

•        Nhận biết các dấu hiệu khi máy tính nhiễm mã độc 

•        Hiểu tổng quan về phân tích mã độc 

•        Hiểu biết về các kỹ thuật phân tích mã độc cơ bản 

•        Biết cách thiết lập môi trường an toàn để phân tích mã độc 

•        Cách xử lý khi hệ thống bị nhiễm mã độc 

•        Cách phòng tránh máy tính bị nhiễm mã độc

Nội dung bài học

1 Các kỹ thuật phân tích mã độc cơ bản


1 Tài liệu

Các kỹ thuật phân tích mã độc cơ bản


1 Bài kiểm tra Các kỹ thuật phân tích mã độc cơ bản [Trắc nghiệm]


Giảng viên

Nhân viên Phòng nghiên cứu phát triển - NCSC - Cục ATTT

Lê Văn Mạnh

Nhân viên Phòng nghiên cứu phát triển - NCSC - Cục ATTT

4.8 Đánh giá
23 Nhận xét
76 Học viên
1 Các khóa học

Phản hồi của học viên

AIS-KT-03: Các kỹ thuật phân tích mã độc cơ bản

5

Xếp hạng khóa học
88.89%
11.11%
0.00%
0.00%
0.00%

Đăng nhập hoặc Đăng ký Đánh giá tư cách là học viên

Nhận xét

Khóa học bạn có thể thích