Tên giảng viên

Phạm Vũ Thiên Diệu

Danh mục

An toàn thông tin

Nhận xét

4.8 (92 Đánh giá)

Yêu cầu khóa học

- Có tài khoản trên nền tảng.

- Thiết bị có kết nối Internet.

Mô tả khóa học

Đối tượng học: Công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cục An toàn thông tin.


Mục đích: Phổ biến, quán triệt, tăng cường kỷ luật, kỷ cương theo Quy chế làm việc của Cục An toàn thông tin.


Nội dung/kiến thức truyền đạt: 10 nội dung chính:

   - Quy định chung

   - Chế độ làm việc, nghỉ phép

   - Chương trình công tác của Cục

   - Trình tự giải quyết công việc của Lãnh đạo Cục

   - Chế độ giao ban, tổ chức các hội nghị và cuộc họp

   - Công tác văn thư lưu trữ

   - Đi công tác, tiếp khách

   - Chế độ báo cáo, thông tin

   - Quy chế quản lý xe ô tô

   - Đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ được giao


Điều kiện hoàn thành khóa học: Tiến trình đạt 100% và Điểm thi đạt tối thiểu 7 điểm.


Kết quả khóa học

100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Cục nắm rõ quy chế làm việc của Cục.

Nội dung bài học

1 Quy chế làm việc tại Cục An toàn thông tin


1 Tài liệu


1 Bài kiểm tra quy chế làm việc tại cục an toàn thông tin [Trắc nghiệm]


Giảng viên

Phạm Vũ Thiên Diệu

4.8 Đánh giá
92 Nhận xét
143 Học viên
1 Các khóa học

Phản hồi của học viên

AIS-NT-02: Quy chế làm việc tại Cục An toàn thông tin

5

Xếp hạng khóa học
87.50%
12.50%
0.00%
0.00%
0.00%

Đăng nhập hoặc Đăng ký Đánh giá tư cách là học viên

Nhận xét

Khóa học bạn có thể thích