Tên giảng viên

Đỗ Hải Anh

Danh mục

An toàn thông tin

Nhận xét

4.8 (70 Đánh giá)

Yêu cầu khóa học

- Có tài khoản trên nền tảng.

- Thiết bị có kết nối Internet.

Mô tả khóa học

Đối tượng học: Công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cục An toàn thông tin mạng.


Mục đích: Giới thiệu, phổ biến về các nội dung cơ bản của Luật an toàn thông tin mạng.


Nội dung/kiến thức truyền đạt:

-         Tổng quan về Luật An toàn thông tin mạng.

-         Giới thiệu chi tiết Luật An toàn thông tin mạng.

-         Các văn bản hướng dẫn Luật và chỉ đạo, điều hành lĩnh vực ATTTM.


Điều kiện hoàn thành khóa học: Tiến trình đạt 100% và Điểm thi đạt tối thiểu 7 điểm.


Kết quả khóa học

100% công chức, viên chức và người lao động hiểu tổng quan về Luật an toàn thông tin mạng và hệ thống các văn bản QPPL về an toàn thông tin mạng.

Nội dung bài học

1 GIỚI THIỆU LUẬT AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG


1 Tài liệu


1 Bài kiểm tra Giới thiệu luật an toàn thông tin mạng [Trắc nghiệm]


Giảng viên

Đỗ Hải Anh

4.8 Đánh giá
70 Nhận xét
143 Học viên
1 Các khóa học

Phản hồi của học viên

AIS-NT-03: Giới thiệu Luật an toàn thông tin mạng

5

Xếp hạng khóa học
91.07%
7.14%
0.00%
1.79%
0.00%

Đăng nhập hoặc Đăng ký Đánh giá tư cách là học viên

Nhận xét

Khóa học bạn có thể thích