Tên giảng viên

Đinh Văn Kết

Danh mục

An toàn thông tin

Nhận xét

4.7 (128 Đánh giá)

Yêu cầu khóa học

- Có tài khoản trên nền tảng.

- Thiết bị có kết nối Internet.

Mô tả khóa học

Đối tượng học: Công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cục An toàn thông tin.

Mục đích: Phổ biến kiến thức cơ bản về công tác xếp hạng đo lường bảo đảm an toàn thông tin trong nước và trên thế giới, đảm bảo công chức, viên chức người lao động nắm được các kiến thức cơ bản phục vụ công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực ATTT. 

Nội dung:
Phần 1. Định hướng công tác xếp hạng, đo lường
1.1. Mục đích
1.2. Các căn cứ triển khai
Phần 2. Đánh giá, xếp hạng an toàn thông tin mạng trong Bộ chỉ số chuyển đổi số quốc gia (DTI)
2.1. Thông tin chung
2.2. Công tác đánh giá, xếp hạng BNĐP trong DTI
- Các tiêu chí
- Phương pháp đánh giá
Phần 3. Chỉ số  an toàn thông tin mạng toàn cầu (GCI)
3.1. Thông tin chung
3.2. Chi tiết bộ chỉ số
3.3. Kết quả của Việt Nam năm 2020 và định hướng triển khai

Điều kiện hoàn thành khóa học: Tiến trình đạt 100% và Điểm thi đạt tối thiểu 7 điểm.

Kết quả khóa học

100% công chức, viên chức và người lao động hiểu tổng quan về Công tác xếp hạng, đo lường bảo đảm an toàn thông tin ở trong nước (DTI) và trên thế giới (GCI).

Nội dung bài học

1 Công tác xếp hạng, đo lường bảo đảm an toàn thông tin ở trong nước (DTI) và trên thế giới (GCI)


1 Tài liệu


1 Bài kiểm tra Công tác xếp hạng, đo lường bảo đảm an toàn thông tin ở trong nước (DTI) và trên thế giới (GCI) [Trắc nghiệm]


Giảng viên

Đinh Văn Kết

4.7 Đánh giá
128 Nhận xét
286 Học viên
2 Các khóa học

Phản hồi của học viên

AIS-NT-04: Công tác xếp hạng, đo lường bảo đảm an toàn thông tin ở trong nước (DTI) và trên thế giới (GCI)

5

Xếp hạng khóa học
84.44%
13.33%
0.00%
2.22%
0.00%

Đăng nhập hoặc Đăng ký Đánh giá tư cách là học viên

Nhận xét

Khóa học bạn có thể thích