Tên giảng viên

Đinh Văn Kết

Danh mục

An toàn thông tin

Nhận xét

4.7 (128 Đánh giá)

Yêu cầu khóa học

- Có tài khoản trên nền tảng.

- Thiết bị có kết nối Internet.

Mô tả khóa học

Đối tượng học: Công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cục An toàn thông tin.

Mục đích: Phổ biến các kiến thức cơ bản để công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cục An toàn thông tin nắm được kỹ năng tìm kiếm, khai thác thông tin hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chung của Cục ATTT.

Nội dung/kiến thức truyền đạt:
1. Thông tin chung
1.1. Mục đích
1.2. Các khái niệm chung: Thông tin, tìm kiếm và xử lý thông tin
1.3. Các nguồn thu thập thông tin
2. Kỹ năng khai thác và xử lý thông tin
2.1. Quy trình khai thác thông tin
2.2. Các loại thông tin và thuận lợi, khó khăn
3. Kỹ năng khai thác thông tin trên mạng
3.1. Các bước chuẩn bị
3.2. Kỹ năng tìm kiếm cơ bản trên Google
3.3. Một số kỹ năng áp dụng trong công việc.

Điều kiện hoàn thành khóa học: Tiến trình đạt 100% và Điểm thi đạt tối thiểu 7 điểm.

Kết quả khóa học

100% công chức, viên chức và người lao động hiểu tổng quan về Kỹ năng khai thác thông tin phục vụ công việc.

Nội dung bài học

1 Kỹ năng khai thác thông tin phục vụ công việc


1 Kỹ năng khai thác thông tin phục vụ công việc


1 Bài kiểm tra Kỹ năng khai thác thông tin phục vụ công việc [Trắc nghiệm]


Giảng viên

Đinh Văn Kết

4.7 Đánh giá
128 Nhận xét
286 Học viên
2 Các khóa học

Phản hồi của học viên

AIS-NT-05: Kỹ năng khai thác thông tin phục vụ công việc

5

Xếp hạng khóa học
84.21%
8.77%
3.51%
1.75%
1.75%

Đăng nhập hoặc Đăng ký Đánh giá tư cách là học viên

Nhận xét

Khóa học bạn có thể thích