Tên giảng viên

Lê Văn Việt

Văn thư viên - Văn phòng Cục An toàn thông tin
Danh mục

An toàn thông tin

Nhận xét

4.9 (69 Đánh giá)

Yêu cầu khóa học

- Có tài khoản trên nền tảng.

- Thiết bị có kết nối Internet.

Mô tả khóa học

Đối tượng học: Công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cục An toàn thông tin.


Mục đích: Giúp cho công tác soạn thảo văn bản hành chính và quy trình xử lý văn bản đi tại Cục An toàn thông tin được thống nhất trong toàn Cục, thực hiện đúng quy định của pháp luật trong công tác văn thư, nâng cao chất lượng và hiệu suất công tác của cán bộ công chức, viên chức và người lao động. 


Nội dung:

Phần I: Định nghĩa về văn bản hành chính

Phần II: Mục đích của chuyên đề

Phần III: Đối tượng

Phần IV: Nội dung hướng dẫn


Điều kiện hoàn thành khóa học: Tiến trình đạt 100% và Điểm thi đạt tối thiểu 7 điểm.


Kết quả khóa học

100% Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Cục An toàn thông tin hiểu được thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính khi soạn thảo văn bản trong quá trình giải quyết công việc và quy trình xử lý văn bản đi tại Cục An toàn thông tin.

Nội dung bài học

1 Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và quy trình xử lý văn bản đi tại Cục An toàn thông tin


1 Tài liệu


1 Bài kiểm tra Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và quy trình xử lý văn bản đi tại Cục An toàn thông tin [Trắc nghiệm]


Giảng viên

Văn thư viên - Văn phòng Cục An toàn thông tin

Lê Văn Việt

Văn thư viên - Văn phòng Cục An toàn thông tin

4.9 Đánh giá
69 Nhận xét
143 Học viên
1 Các khóa học

Phản hồi của học viên

AIS-NV-01: Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và quy trình xử lý văn bản đi tại Cục An toàn thông tin

5

Xếp hạng khóa học
92.19%
6.25%
1.56%
0.00%
0.00%

Đăng nhập hoặc Đăng ký Đánh giá tư cách là học viên

Nhận xét

Khóa học bạn có thể thích