Tên giảng viên

Lê Thị Quỳnh Trang

Chuyên viên Phòng An toàn hệ thống thông tin - Cục ATTT
Danh mục

An toàn thông tin

Nhận xét

4.7 (78 Đánh giá)

Yêu cầu khóa học

- Có tài khoản trên nền tảng.

- Thiết bị có kết nối Internet.

Mô tả khóa học

Đối tượng học: Công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cục An toàn thông tin.


Mục đích: Giới thiệu tổng thể về hành lang pháp lý và hướng dẫn công tác thực thi bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.


Nội dung:

Phần 1: Tổng quan về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

Phần 2: Quy trình thẩm định và phê duyệt Hồ sơ đề xuất cấp độ

Phần 3: Các bước xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ


Điều kiện hoàn thành khóa học: Tiến trình đạt 100% và Điểm thi đạt tối thiểu 7 điểm.


Kết quả khóa học

100% công chức, viên chức và người lao động hiểu tổng quan về thống các văn bản QPPL và công tác thực thi về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Nội dung bài học

1 Bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ


1 Tài liệu


1 Bài kiểm tra Bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ [Trắc nghiệm]


Giảng viên

Chuyên viên Phòng An toàn hệ thống thông tin - Cục ATTT

Lê Thị Quỳnh Trang

Chuyên viên Phòng An toàn hệ thống thông tin - Cục ATTT

4.7 Đánh giá
78 Nhận xét
143 Học viên
1 Các khóa học

Phản hồi của học viên

AIS-NV-03: Bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

5

Xếp hạng khóa học
81.25%
17.19%
1.56%
0.00%
0.00%

Đăng nhập hoặc Đăng ký Đánh giá tư cách là học viên

Nhận xét

Khóa học bạn có thể thích