Tên giảng viên

Đặng Thị Ngọc Trang

Nhân viên phòng Ứng cứu sự cố - Trung tâm VNCERT/CC - Cục ATTT
Danh mục

An toàn thông tin

Nhận xét

4.8 (27 Đánh giá)

Yêu cầu khóa học

Có tài khoản trên nền tảng.

Thiết bị có kết nối Internet.

Mô tả khóa học

Đối tượng học: Cán bộ làm công tác cấp tên định danh tại VNCERT/CC + PCKT (Cán bộ pháp chế) + VP (Đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính).


Mục đích: Phổ biến, hướng dẫn các quy trình, thủ tục liên quan đến hoạt động cấp tên định danh, đảm bảo việc cấp tên định danh được thực hiện đúng theo quy định của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP.


Nội dung/kiến thức cần truyền đạt:

- Tổng quan về tên định danh

- Các vấn đề liên quan đến tên định danh

- Một số “Lỗi: thường gặp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính về tên định danh và lưu ý

- Chế độ báo cáo và chế tài xử phạt


Điều kiện hoàn thành khóa học: Tiến trình đạt 100% và Điểm thi đạt tối thiểu 7 điểm.


Kết quả khóa học

100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Cục nắm rõ các quy định, quy trình, thủ tục liên quan đến hoạt động cấp tên định danh.

Nội dung bài học

1 Hoạt động cấp tên định danh


1 Tài liệu

Hoạt động cấp tên định danh


1 Bài kiểm tra hoạt động cấp tên định danh [Trắc nghiệm]


Giảng viên

Nhân viên phòng Ứng cứu sự cố - Trung tâm VNCERT/CC - Cục ATTT

Đặng Thị Ngọc Trang

Nhân viên phòng Ứng cứu sự cố - Trung tâm VNCERT/CC - Cục ATTT

4.8 Đánh giá
27 Nhận xét
45 Học viên
1 Các khóa học

Phản hồi của học viên

AIS-NV-04: Hoạt động cấp tên định danh

5

Xếp hạng khóa học
83.33%
16.67%
0.00%
0.00%
0.00%

Đăng nhập hoặc Đăng ký Đánh giá tư cách là học viên

Nhận xét

Khóa học bạn có thể thích