Tên giảng viên

Đinh Thị Như Hoa

Phụ trách phòng Kiểm định - Trung tâm VNCERT/CC - Cục ATTT
Danh mục

An toàn thông tin

Nhận xét

4.7 (18 Đánh giá)

Yêu cầu khóa học

Có tài khoản trên nền tảng.

Thiết bị có kết nối Internet.

Mô tả khóa học

Đối tượng học: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia vào công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng tại VNCERT/CC + Văn phòng.


Mục đích: Phổ biến các kiến thức cơ bản về công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, trách nhiệm và định hướng hoạt động của Cục An toàn thông tin về công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.


Nội dung/kiến thức truyền đạt: Gồm 3 nội dung chính:

- Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng 

- Trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng 

- Một số kết quả nổi bật và định hướng trong công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. 


Điều kiện hoàn thành khóa học: Tiến trình đạt 100% và Điểm thi đạt tối thiểu 7 điểm.


Kết quả khóa học

100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia vào công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng tại Cục An toàn thông tin nắm rõ kiến thức cơ bản về công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Nội dung bài học

1 Công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng


1 Tài liệu

Công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng


1 Bài kiểm tra Công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng [Trắc nghiệm]


Giảng viên

Phụ trách phòng Kiểm định - Trung tâm VNCERT/CC - Cục ATTT

Đinh Thị Như Hoa

Phụ trách phòng Kiểm định - Trung tâm VNCERT/CC - Cục ATTT

4.7 Đánh giá
18 Nhận xét
39 Học viên
1 Các khóa học

Phản hồi của học viên

AIS-NV-05: Công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

5

Xếp hạng khóa học
76.92%
23.08%
0.00%
0.00%
0.00%

Đăng nhập hoặc Đăng ký Đánh giá tư cách là học viên

Nhận xét

Khóa học bạn có thể thích