Tên giảng viên

Bộ TT&TT

Administrator
Danh mục

Khoá học khác

Nhận xét

4 (1 Đánh giá)

Yêu cầu khóa học

- Thiết bị và đường truyền Internet ổn định.

Mô tả khóa học

-       Chuyển đổi số ở địa phương chính là quá trình kiến tạo một môi trường sống thực số hiệu quả cho cho người dân và doanh nghiệp. Trong đó, môi trường số trở thành một thành phần hữu cơ của môi trường sống, giúp kết nối các hợp phần khác để tạo thành một tổng thể thông minh hơn, hiệu quả hơn. Bản thân mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp, mỗi công chức cũng cần thay đổi để thích nghi và khai thác lợi ích của môi trường sống và làm việc mới. Địa phương chuyển đổi số thành công sẽ đóng góp vào thành công chung của chuyển đổi số quốc gia. do vậy, chuyển đổi số là nhiệm vụ cần sự vào cuộc quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, triển khai xuyên suốt, đồng bộ từ cấp trung ương đến địa phương.

-          Đối tượng

+ Lãnh đạo các đơn vị, tổ chức của địa phương

-          Thành phần khóa học

+ Khóa học gồm 6 bài giảng 1 bài trắc nghiệm 

Nội dung bài học

1 Tổng quan chuyển đổi số địa phương


2 Nguyên tắc và vấn đề cho chuyển đổi số địa phương


3 Vai trò của lãnh đạo trong chuyển đổi số địa phương


4 Các yếu tố khác trong chuyển đổi số địa phương


5 Chuyển đổi số trong một số ngành, lĩnh vực


6 Chuyển đổi số trong một số ngành, lĩnh vực ( tiếp )


1 Bài kiểm tra Chuyển đổi số địa phương [Trắc nghiệm]


Giảng viên

Administrator

Bộ TT&TT

Administrator

4 Đánh giá
1 Nhận xét
9 Học viên
2 Các khóa học


Phản hồi của học viên

Chuyển đổi số địa phương

4

Xếp hạng khóa học
0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Đăng nhập hoặc Đăng ký Đánh giá tư cách là học viên

Nhận xét

Khóa học bạn có thể thích