Tên giảng viên

Đào Duy Minh

CEO Công ty TNHH Quản trị Kinh doanh BGI
Danh mục

Khoá học khác

Nhận xét

4 (1 Đánh giá)

Yêu cầu khóa học

- Thiết bị và đường truyền Internet ổn định.

Mô tả khóa học

-  Nội dung khóa học: khóa học cung cấp cho các cán bộ quản lý ngành du lịch tại các địa phương kiến thức tổng quan về một số vấn đề cơ bản về chuyển đổi số du lịch, nguyên tắc và mô hình chuyển đổi số trong du lịch, marketing ngành du lịch trong kỷ nguyên số, quản trị trải nghiệm khách hàng số

- Chuyên gia/Giảng viên: Chuyên gia Đào Duy Minh - CEO Công ty TNHH Quản trị Kinh doanh BGI.

-  Đối tượng: Cán bộ quản lý ngành du lịch tại các tỉnh/thành.

- Thành phần khóa học: khóa học gồm 10 bài giảng, 1 bài trắc nghiệm, 4 tài liệu dạng text.


Nội dung bài học

1 Tính tất yếu của chuyển đổi số trong du lịch tại Việt Nam


2 Bức tranh toàn cảnh về du lịch Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số


3 Xu hướng chuyển đổi số trong du lịch Việt Nam tầm nhìn đến năm 2030


1 Các nguyên tắc chuyển đổi số du lịch


2 Các cấp độ chuyển đổi số và mô hình năng lực số


1 Định hình tư duy thị trường du lịch trong kỷ nguyên số


2 Hướng dẫn người dân triển khai Marketing số du lịch


1 Hiểu đúng về trải nghiệm khách hàng


2 Hành trình khách hàng và các điểm chạm


3 Công nghệ chủ chốt trong trải nghiệm khách hàng số


1 CDSDL - Bài kiểm tra [Trắc nghiệm]


Giảng viên

CEO Công ty TNHH Quản trị Kinh doanh BGI

Đào Duy Minh

CEO Công ty TNHH Quản trị Kinh doanh BGI

4 Đánh giá
1 Nhận xét
6 Học viên
1 Các khóa học

Chuyên gia Đào Duy Minh đã từng tham gia xây dựng và vận hành mạng xã hội Việt Nam Go.vn, quản lý và điều hành ở vai trò Giám đốc trung tâm tư vấn triển khai chuyển đổi số tại Công ty Công nghệ Quản trị Getfly Vietnam, Giám đốc vận hành tại các Công ty Tư vấn Thị trường TM Online, Công ty Thương Mại CAN Alliance, PUSH Group, IEB Group.

Hiện nay, chuyên gia Đào Duy Minh đang là Giám đốc Công ty TNHH Quản trị kinh doanh BGI chuyên đào tạo và tư vấn về quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số, phát triển thị trường.

Phản hồi của học viên

Chuyển đổi số du lịch

4

Xếp hạng khóa học
0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Đăng nhập hoặc Đăng ký Đánh giá tư cách là học viên

Nhận xét

Khóa học bạn có thể thích