Tên giảng viên

Cục Tin học hóa

Danh mục

Khoá học khác

Nhận xét

4.3 (3 Đánh giá)

Mô tả khóa học

- Nội dung khóa học: Đào tạo 1.000 chuyên gia về Chính phủ điện tử, chuyển đổi số cho các cơ quan tổ chức nhà nước

- Chuyên gia/Giảng viên: Các cán bộ, lãnh đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, các chuyên gia các doanh nghiệp về CNTT, CĐS

- Đối tượng: Cán bộ công chức, viên chức của các Bộ, ban, ngành, địa phương.

Nội dung bài học

1 Bài 1 Mô hình tham chiếu kết nối hạ tầng mạng Bộ, Ngành, Địa phương phục vụ chính phủ điện tử


2 Bài 2 Kết nối Internet


3 Bài 3 Mô hình tham chiếu mạng dành cho CQNN - Giải pháp máy chủ DNS


4 Bài 4 Kết nối Internet


5 Bài 5 Phổ biến các quy định về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN


6 Bài 6 Chính phủ số trong chuyển đổi số


7 Bài 7 Hiện trạng triển khai Chính phủ điện tử, Chính phủ số


8 Bài 8 Phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số


9 Bài 9 Nền tảng khai báo điện tử và kiểm soát ra vào bằng mã QR - Hệ thống truy vết


10 Bài 10 Hướng dẫn triển khai nền tảng hỗ trợ Lấy mẫu và trả KQXN theo hình thức DTTT


Giảng viên

Cục Tin học hóa

4.3 Đánh giá
3 Nhận xét
18 Học viên
1 Các khóa học

Phản hồi của học viên

Đào tạo 1.000 chuyên gia về Chính phủ điện tử, chuyển đổi số cho các cơ quan tổ chức nhà nước

4

Xếp hạng khóa học
33.33%
66.67%
0.00%
0.00%
0.00%

Đăng nhập hoặc Đăng ký Đánh giá tư cách là học viên

Nhận xét

Khóa học bạn có thể thích