Tên giảng viên

Nhiều giảng viên

Danh mục

Khoá học khác

Nhận xét

4.7 (108 Đánh giá)

Yêu cầu khóa học

Thiết bị và đường truyền Internet ổn định

Mô tả khóa học

Hiệu quả công việc là khả năng hoàn thành các nhiệm vụ được giao một cách nhanh chóng và chính xác. Hiệu quả công việc cao hay thấp thường phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong đó, có yếu tố chủ quan xuất phát từ năng lực người thực hiện và yếu tố khách quan ảnh hưởng từ hoàn cảnh làm việc.

Để đánh giá xem một nhân viên có làm việc hiệu quả hay không thì thường sử dụng thước đo cơ bản là bảng KPI hoặc hạn deadline. Không chỉ dựa vào thời gian hoàn thành công việc, hiệu quả công việc còn dựa vào nhiều kỹ năng mềm như: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giao tiếp…

Kết quả khóa học

Khóa học sẽ cung cấp cho các học viên những kiến thức tổng quan về kỹ năng làm việc hiệu quả. Hiểu được làm việc hiệu quả là như thế nào. Nắm được những kỹ năng cần có trong công việc để làm việc hiệu quả. Từ đó hình thành được thói quen và áp dụng các phương pháp làm việc để nâng cao năng suất.

Tài liệu được cung cấp bởi các giảng viên cao cấp về kỹ năng làm việc hiệu quả.

Nội dung bài học

1 Làm việc hiệu quả là gì?


2 Những kỹ năng cần có trong công việc để làm việc hiệu quả


3 Kỹ năng lập kế hoạch


4 Kỹ năng quản lý thời gian


5 Kỹ năng giao tiếp trong công việc


6 Kỹ năng giải quyết vấn đề


7 Kỹ năng giao việc ủy quyền


8 Kỹ năng đánh giá công việc


9 Phương pháp làm việc hiệu quả


10 Kết luận kỹ năng làm việc hiệu quả


1 Bài kiểm tra kỹ năng làm việc hiệu quả [Trắc nghiệm]


Giảng viên

Nhiều giảng viên

4.7 Đánh giá
108 Nhận xét
10015 Học viên
6 Các khóa học


Phản hồi của học viên

Kỹ năng làm việc hiệu quả

0

Xếp hạng khóa học
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Đăng nhập hoặc Đăng ký Đánh giá tư cách là học viên

Nhận xét

Khóa học bạn có thể thích