Tên giảng viên

Bộ TT&TT

Administrator
Danh mục

Khoá học khác

Nhận xét

4 (1 Đánh giá)

Yêu cầu khóa học

Thiết bị và đường truyền Internet ổn định

Mô tả khóa học

Chúng ta đang sống trong thời đại 4.0. Chính vì vậy công nghệ đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống hằng ngày. Như smartphone, smartbus, smarthome,… Tuy nhiên, khi mở  rộng quy mô với khái niệm smartcity là gì thì không phải ai cũng có thể hiểu hết được. Đây cũng  là mô hình thành phố còn khá mới mẻ với người Việt Nam.

Kết quả khóa học

Khóa học sẽ cung cấp cho các học viên những kiến thức tổng quan về thành phố thông minh như: Khái niệm, lợi ích, so sánh giữa thành phố truyền thống và thành phố thông minh. Kinh nghiệm xây dựng thành phố thông minh của các nước trên thế giới. Nguồn lực tạo ra giá trị cho thành phố thông minh. Mô hình xây dựng thành phố thông minh. Tiêu chuẩn và cấu phần trong kiến trúc chung xây dựng thành phố thông minh. Từ đó, đưa ra các giải pháp, chiến lược để xây dựng thành phố thông minh.

Tài liệu được cung cấp bởi các giảng viên cao cấp thành phố thông minh.

Nội dung bài học

1 Khái niệm, quan điểm chủ đạo xây dựng thành phố thông minh


2 Kinh nghiệm xây dựng thành phố thông minh trên thế giới


3 Mô hình xây dựng thành phố thông minh


4 Nguồn lực tạo ra giá trị cho thành phố thông minh


5 Tiêu chuẩn và cấu phần trong kiến trúc chung xây dựng thành phố thông minh


6 Nhóm giải pháp Xây dựng hạ tầng thông tin - Hạ tầng kỹ thuật thông minh


7 Nhóm giải pháp Xây dựng thông minh - Cộng đồng thông minh


8 Nhóm giải pháp 3 - Hạ tầng kinh tế xã hội thông minh


9 Chiến lược cấy gene thông minh


10 Chiến lược cấy gene thông minh


1 Bài kiểm tra Thành phố thông minh [Trắc nghiệm]


Giảng viên

Administrator

Bộ TT&TT

Administrator

4 Đánh giá
1 Nhận xét
9 Học viên
2 Các khóa học


Phản hồi của học viên

Thành phố thông minh

0

Xếp hạng khóa học
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Không tìm thấy đánh giá

Đăng nhập hoặc Đăng ký Đánh giá tư cách là học viên

Nhận xét

Khóa học bạn có thể thích