#

Nguyễn Phú Tiến

Phó Cục trưởng Cục chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông
Học viên

3334 Học viên

Danh mục

Đề án 146

Nhận xét

4.8/5 (25 rating)

Các khóa học khác của tác giả