Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Hiển thị
Tìm kiếm
Số hiệu Ngày cấp Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nội dung
64/QĐ-BTTTT 19/01/2022 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2022 Xem thêm
146/QĐ-TTg 28/01/2022 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Quyết định Phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Xem thêm
489/BTTTT-THH 17/02/2022 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG V/v triển khai Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ Xem thêm
578/QĐ-BTTTT 30/03/2022 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Quyết định Ban hành Khung tiêu chí, thành lập Hội đồng và quy trình xác định nền tảng số phục vụ người dân 2022 Xem thêm
700/QĐ-BTTTT 15/04/2022 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Quyết định Phê duyệt Chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số cho đối tượng Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã năm 2022 Xem thêm
793/BTTTT-THH 05/03/2022 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG V/v Hướng dẫn thí điểm triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương Xem thêm
Showing 11 to 20 of 91 entries