Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Hiển thị
Tìm kiếm
Số hiệu Ngày cấp Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nội dung
186/QĐ-BTTTT 11/02/2022 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Quyết định Phê duyệt Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đối số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số Xem thêm
294/BTTTT-QLDN 28/01/2022 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG V/v triển khai Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số DN và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số, phát triển kinh tế số Xem thêm
350/QĐ-BTTTT 24/02/2022 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Quyết định Phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn năm 2022 Xem thêm
377/QD-BTTTT 26/03/2021 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Quyết định Phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số Xem thêm
411/QĐ-TTg 31/03/20222 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Quyết định Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến 2030 Xem thêm
639/BTTTT-THH 28/02/2022 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG V/v tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước Xem thêm
781/BTTTT-QLDN 04/03/2022 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG V/v thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế Xem thêm
1034/QĐ-BTTTT 21/07/2021 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Quyết định Phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn Xem thêm
1140/QĐ-BTTTT 23/06/2022 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Quyết định Phê duyệt Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tàng số quốc gia về sàn thương mại điện tử Xem thêm
1354/QĐ-BTTTT 07/07/2022 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Ban hành Bộ chỉ tiêu, công cụ đo lường kinh tế số Xem thêm
1970/QĐ-BTTTT 13/12/2021 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Quyết định Phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đảy doanh nghiệp chuyển đổi số Xem thêm
Showing 11 to 20 of 91 entries