Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia

Hơn 100+ Khách hàng tin tưởng

Con số ấn tượng

7 Năng lực số

Số năng lực đào tạo

1,432 Hồ sơ
Số lượng tham gia
567 Lượt
Số lượt tham gia đánh giá

Năng lực số

Tư duy số

Tư duy số là tập hợp các suy nghĩ (sự hiểu biết), thái độ giúp cá nhân và tổ chức thấy được vai trò và cách áp dụng hiệu quả công nghệ số để định hướng hành động và thành công trong thời đại chuyển đổi số.

Xem chi tiết

Giao tiếp và hợp tác trên môi trường số

Là sự hiểu biết về chuẩn mực hành vi, hiểu công chúng; và khả năng tham gia vào các cộng đồng số; thực hiện tương tác thông qua ứng dụng số; thể hiện sự chuẩn mực trong ứng xử khi tham gia cộng tác trên môi trường số; có ý thức và biết cách xây dựng thương hiệu nhằm gia tăng sức ảnh hưởng trên môi trường số.

Xem chi tiết

Học tập và phát triển kỹ năng số

Học tập và phát triển kỹ năng số là quá trình tiếp thu, rèn luyện và nâng cao các kỹ năng cần thiết để sử dụng và tận dụng các công nghệ số trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Quá trình này bao gồm học cách sử dụng các công cụ số, nền tảng số để phục vụ việc học. 

Xem chi tiết

Khai thác thông tin và dữ liệu

Khai thác thông tin và dữ liệu là sự hiểu biết và khả năng nhận diện được nhu cầu thông tin của cá nhân; triển khai các chiến lược tìm tin, định vị và truy cập được thông tin; đánh giá các nguồn tin và nội dung của chúng; lưu trữ, quản lý và tổ chức thông tin; sử dụng thông tin phù hợp với đạo đức và pháp luật khi tham gia sử dụng, khai thác tài nguyên trên nền tảng số.

Xem chi tiết

An toàn và an ninh số

An toàn và an ninh số là việc bảo vệ các thiết bị, nội dung, dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư trong môi trường số, bảo vệ sức khỏe và tinh thần, khả năng nhận thức về tác động của công nghệ số đối với hạnh phúc xã hội và hòa nhập xã hội, nhận thức về ảnh hưởng của công nghệ số và việc sử dụng chúng đối với môi trường.

Xem chi tiết

Sáng tạo nội dung số

Sáng tạo nội dung số là quá trình tạo ra và phân phối các nội dung kỹ thuật số thông qua các phương tiện kỹ thuật số như website, blog, mạng xã hội, video, podcast, ứng dụng di động, và nhiều kênh trực tuyến khác.

Xem chi tiết

Vận hành phần mềm công cụ số

Vận hành phần mềm và công cụ số bao gồm việc học cách sử dụng, quản lý và tối ưu hóa các phần mềm và công cụ số để tăng cường hiệu quả công việc. 

Xem chi tiết

Tư duy số

Tư duy số là tập hợp các suy nghĩ (sự hiểu biết), thái độ giúp cá nhân và tổ chức thấy được vai trò và cách áp dụng hiệu quả công nghệ số để định hướng hành động và thành công trong thời đại chuyển đổi số.

Xem chi tiết

Giao tiếp và hợp tác trên môi trường số

Là sự hiểu biết về chuẩn mực hành vi, hiểu công chúng; và khả năng tham gia vào các cộng đồng số; thực hiện tương tác thông qua ứng dụng số; thể hiện sự chuẩn mực trong ứng xử khi tham gia cộng tác trên môi trường số; có ý thức và biết cách xây dựng thương hiệu nhằm gia tăng sức ảnh hưởng trên môi trường số.

Xem chi tiết

Học tập và phát triển kỹ năng số

Học tập và phát triển kỹ năng số là quá trình tiếp thu, rèn luyện và nâng cao các kỹ năng cần thiết để sử dụng và tận dụng các công nghệ số trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Quá trình này bao gồm học cách sử dụng các công cụ số, nền tảng số để phục vụ việc học. 

Xem chi tiết

Khai thác thông tin và dữ liệu

Khai thác thông tin và dữ liệu là sự hiểu biết và khả năng nhận diện được nhu cầu thông tin của cá nhân; triển khai các chiến lược tìm tin, định vị và truy cập được thông tin; đánh giá các nguồn tin và nội dung của chúng; lưu trữ, quản lý và tổ chức thông tin; sử dụng thông tin phù hợp với đạo đức và pháp luật khi tham gia sử dụng, khai thác tài nguyên trên nền tảng số.

Xem chi tiết

An toàn và an ninh số

An toàn và an ninh số là việc bảo vệ các thiết bị, nội dung, dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư trong môi trường số, bảo vệ sức khỏe và tinh thần, khả năng nhận thức về tác động của công nghệ số đối với hạnh phúc xã hội và hòa nhập xã hội, nhận thức về ảnh hưởng của công nghệ số và việc sử dụng chúng đối với môi trường.

Xem chi tiết

Sáng tạo nội dung số

Sáng tạo nội dung số là quá trình tạo ra và phân phối các nội dung kỹ thuật số thông qua các phương tiện kỹ thuật số như website, blog, mạng xã hội, video, podcast, ứng dụng di động, và nhiều kênh trực tuyến khác.

Xem chi tiết

Vận hành phần mềm công cụ số

Vận hành phần mềm và công cụ số bao gồm việc học cách sử dụng, quản lý và tối ưu hóa các phần mềm và công cụ số để tăng cường hiệu quả công việc. 

Xem chi tiết

Giá trị năng lực số mang lại

 • Tăng cường kỹ năng công nghệ

  Giúp người học sử dụng thành thạo các công cụ và phần mềm số.

 • Cải thiện hiệu suất học tập

  Hỗ trợ việc tìm kiếm thông tin, nghiên cứu và học trực tuyến.

 • Phát triển tư duy sáng tạo

  Khuyến khích sử dụng công nghệ để giải quyết vấn đề.

 • Nâng cao khả năng làm việc nhóm

  Tăng cường khả năng cộng tác trực tuyến và chia sẻ tài liệu.

 • Tăng cường khả năng tự học

  Hỗ trợ học tập suốt đời thông qua các nền tảng và tài liệu học tập trực tuyến Onetouch

Tất cả các khóa học

Khách hàng nói về chúng tôi