Các địa phương quan tâm bồi dưỡng nhận thức kỹ năng số

Hàng ngàn người dân trên cả nước từ cán bộ công chức đến các cá nhân, doanh nghiệp đã và đang được chính quyền địa phương quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nhận thức kỹ năng số phục vụ cho chuyển đổi số tại mỗi địa phương, tiến tới chuyển đổi số quốc gia.

Thời gian qua, đại dịch Covid đã và đang tác động hết sức mạnh mẽ đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trên cả nước cũng như mọi mặt đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, chúng ta vẫn vững vàng trước đại dịch nhờ có sự giúp sức của các nền tảng chuyển đổi số nhưng muốn vận hành hiệu quả cần có nhận thức đầy đủ và ứng dụng kỹ năng số trong công việc. Bởi lẽ, con người bao giờ cũng là khâu then chốt. Có chủ trương đúng, có sự quyết tâm nhưng kỹ năng số hạn chế sẽ tạo rào cản cho chuyển đổi số. Do đó, việc đào tạo, bồi dưỡng nhận thức kỹ năng số là hết sức cần thiết.

Nhận thức sâu sắc vấn đề, tính đến tháng 10 năm 2023, đồng hành cùng Chương trình chuyển đổi số quốc gia, VTC NetViet đã phối hợp với rất nhiều địa phương như: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Phước, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc… tổ chức các khóa học giúp cho cá nhân làm việc trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân cập nhật kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, trong đó chú trọng nhận thức kỹ năng số thông qua nền tảng OneTouch.

Nếu như tỉnh Bình Phước đã phối hợp với VTC NetViet xây dựng 03 khóa học trên nền tảng One Touch để bồi dưỡng nâng cao nhận thức kỹ năng số cho khoảng 10.000 cán bộ thì Thành phố Hải Phòng cũng rất tích cực trong công tác này. Đây là một trong những địa phương nhanh chóng triển khai các khóa học về chuyển đổi số trên nền tảng One Touch. Thành phố đã tổ chức bồi dưỡng nhận thức kỹ năng số cho 7.892 cán bộ, công chức, viên chức tại các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương và tổ chức chính trị - xã hội. Trong năm 2023, Hải Phòng tiếp tục tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nhận thức kỹ năng số cho 30.000 cán bộ, công chức, viên chức Thành phố và khoảng 5.000 doanh nghiệp trên địa bàn.

Tỉnh Quảng Ninh cũng hoàn thành việc tạo tài khoản và xây dựng tài liệu để tổ chức triển khai tập huấn 02 khóa học: Chuyển đổi số cơ bản; Chương trình bồi dưỡng kỹ năng chuyển đổi số cho khoảng 31.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh. 

Trong tháng 10 năm nay, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An sẽ phối hợp với VTC NetViet (thuộc Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC - Bộ Thông tin & Truyền thông) tổ chức Khóa học về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức và phổ cập kỹ năng số cho người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Khóa học trực tiếp gồm 10 lớp, mỗi lớp diễn ra trong 3 ngày với 100 học viên/lớp. Bên cạnh các khóa học trực tiếp còn có khoá học trực tuyến mở đại trà trên nền tảng One Touch cho 36.000 người chia theo 8 đợt học, mỗi đợt khoảng 4.500 cán bộ, công chức, viên chức tham gia. Học viên phải hoàn thành Khóa học trong vòng 10 ngày kể từ ngày được cấp tài khoản.

Bên cạnh đó, rất nhiều địa phương cũng đang xúc tiến hợp tác với VTC NetViet để mang đến những khóa bồi dưỡng nhận thức kỹ năng số hiệu quả trên nền tảng One Touch. Thông qua các khóa học sẽ hỗ trợ các cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp về ứng dụng thực hiện chuyển đổi số đón lấy thành công. Kết thúc mỗi khóa học, học viên sẽ làm bài kiểm tra và được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình.

Ảnh có chứa văn bản, máy tính, ảnh chụp màn hình, WebsiteMô tả được tạo tự động

Các khóa học trên nền tảng OneTouch được thiết kế chuyên nghiệp, dễ hiểu, thân thiện với người dùng.

Theo kết quả đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông, chỉ trong một thời gian ngắn nhưng với cách thức triển khai bồi dưỡng nhận thức kỹ năng số thông qua nền tảng OneTouch đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Đến nay, One Touch đã có khoảng 18 triệu lượt truy cập vào nền tảng, gần 122.000 cá nhân đăng ký học trực tuyến trên nền tảng với các khoá học về chuyển đổi số. Dựa vào không gian số tạo nên những giá trị số, các chương trình đào tạo của One Touch đều được cụ thể hóa theo hướng chú trọng tính chính thống, tính tin cậy, tính chuyên nghiệp và tính cập nhật nhưng cũng không kém phần biến hóa sáng tạo và thân thiện với người dùng.

Học viên có thể tham gia học trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua việc truy cập vào Onetouch.mic.gov.vn - nền tảng học trực tuyến mở đại trà (tại đây). Đây là nền tảng do Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ quản trao quyền vận hành cho VTC NetViet nhằm triển khai bồi dưỡng phổ cập kỹ năng số toàn dân theo đúng định hướng của Thủ tướng Chính phủ (thể hiện trong Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/1/2022 phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”).

Các chuyên đề của mỗi khóa học được truyền đạt kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn sinh động cụ thể qua đó, giúp học viên nâng cao kiến thức, nhận thức kỹ năng số, có thêm kinh nghiệm, vận dụng triển khai nhanh chóng trong thực tế, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số tại cơ quan, địa phương mình.

Lưu Ly