Tiêu điểm

Cách tiếp cận trong chuyển đổi số là chọn những việc khó nhất, vấn đề gì tồn tại từ lâu, vấn đề người dân bức xúc nhất thì mang ra để công nghệ số giải quyết
- Bộ Thông tin và Truyền thông -
Chuyển đổi số không phải là câu chuyện cá lớn nuốt cá bé mà là cá nhanh nuốt cá chậm
- Bộ Thông tin và Truyền thông -
Chuyển đổi số khó nhất là phát hiện đúng vấn đề
- Bộ Thông tin và Truyền thông -
Trong chuyển đổi số thì chiến thắng thuộc về ai dám nghĩ, dám làm và tạo ra sự khác biệt
- Bộ Thông tin và Truyền thông -
Chuyển đổi số diễn ra nhanh hay chậm không phụ thuộc vào tiến bộ công nghệ, mà phần lớn phụ thuộc vào người dùng công nghệ
- Bộ Thông tin và Truyền thông -
Chuyển đổi số là cuộc cách mạng về thể chế, chính sách nhiều hơn là một cuộc cách mạng về công nghệ
Bộ Thông tin và Truyền thông -
Công nghệ số càng xử lý dữ liệu nhiều, càng nhiều dữ liệu thì càng thông minh.
- Bộ Thông tin và Truyền thông -
Công nghệ số thì càng nhiều người dùng sẽ càng rẻ, càng dùng nhiều thì càng hoàn thiện, càng nhiều dữ liệu thì càng tạo ra nhiều giá trị.
- Bộ Thông tin và Truyền thông -
Khóa học tiêu biểu
Chương trình Bồi dưỡng về chuyển đổi số năm 2022 dành cho đội ngũ nòng cốt chuyển đổi số tại địa phương
Nội dung khóa học: Khóa học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về chuyển đổi số cấp xã
Cơ bản Chuyển đổi số
Khóa học dành cho các nhà quản lý, lãnh đạo tại địa phương, cán bộ thực thi chuyển đổi số
Chương trình Bồi dưỡng về Chuyển đổi số năm 2022 dành cho Lãnh đạo đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin
Khoá học chuyển đổi số dành cho Lãnh đạo đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của các bộ, ngành, địa phương

Kỹ năng số là chìa khoá để chuyển đổi số thành công

One Touch cung cấp kỹ năng số bao gồm kiến thức, ứng dụng và kinh nghiệm. Đây là tài sản quan trọng đối với cá nhân, doanh nghiệp, nền kinh tế và quốc gia. Kỹ năng số được xem là “tiền tệ toàn cầu của thế kỷ” trong thời đại mới.

Phát triển Chính phủ số một cách tổng thể, toàn diện, phát huy kết quả đạt được, tập trung nguồn lực, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, có giải pháp, cách làm đột phá, mang tính khác biệt, để hình thành Chính phủ số vào năm 2025.

Xem thêm

Phát triển kinh tế số giúp mỗi người dân giàu có hơn, Việt Nam thoát nghèo, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp vào năm 2025, có mức thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và có mức thu nhập cao vào năm 2045.

Xem thêm

Phát triển xã hội số giúp mỗi người dân hạnh phúc hơn, Việt Nam trở thành quốc gia số an toàn, nhân văn và rộng khắp.

Xem thêm
"Chuyển đổi số cho bạn và tôi" của Nhạc sĩ An Hiếu, phỏng thơ của tác giả Trần Thị Quốc Hiền là một nhạc phẩm có giai điệu đẹp, ca từ dung dị mà sâu sắc; thể hiện rõ quan điểm của Chính phủ "chuyển đổi số trước hết là chuyển đổi về nhận thức"; "nhận thức đóng vai trò quyết định và người dân là trung tâm của chuyển đổi số".
Nhạc phẩm nhằm thắp lên khát vọng đổi mới, sáng tạo và thử thách cần phải chinh phục. Khẳng định rõ khát vọng hùng cường, niềm tin chiến thắng, con đường tiến tới thành công sẽ rất gần với chúng ta và việc chuyển đổi số sẽ đem đến cho mọi người những điều kỳ diệu, hãy cùng nhau nắm lấy cơ hội này: cơ hội của Bạn, của Tôi!