Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Bộ lọc Xóa
Bộ lọc
Tập huấn chuyển đổi số quận Ngô Quyền năm 2024
icon 24 giờ 00 phút icon 314 Học viên
Chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương trên cơ sở huy động sự tham gia tích cực của toàn dân. Chuyển đổi số triển khai trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm; dễ làm trước, khó làm sau, từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, thực hiện một cách bài bản, thực chất, hiệu quả, tránh tình trạng chồng chéo, đầu tư dàn trải, lãng phí.
Chương trình đào tạo Tư duy số
icon 30 phút icon 97 Học viên
Chương trình đào tạo cung cấp nền tảng kiến thức cơ bản để người học hiểu tổng quan, vai trò, ý nghĩa của “Tư duy số”, vận dụng từ “Tư duy số” ra một số kỹ năng trên môi trường số.
Chuyển đổi số Bắc Ninh - Kỹ năng số trong cơ quan nhà nước
icon 01 giờ 28 phút icon 5 Học viên
Yêu cầu phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số đòi hỏi CBCC cần có những thay đổi cơ bản. Nguồn lực con người và thông tin, mức độ sẵn sàng của CBCC trong chuyển đổi số trở thành những nhân tố cơ bản cho năng lực cạnh tranh. Sự phát triển của không gian số thống nhất, liên thông, quy trình giải quyết công việc trên môi trường số, ứng dụng các công nghệ số đòi hỏi CBCC phải nâng cao năng lực và cần có thêm những năng lực, kỹ năng mới.
DXKN02: Kỹ năng an toàn số
icon 09 giờ 12 phút icon 1555 Học viên
Khóa học cung cấp thông tin về nhận thức an toàn thông tin trong môi trường số, cách bảo vệ bản thân trong môi trường số; và những kiến thức, kỹ năng để tham gia môi trường số an toàn – bảo mật – hợp pháp
DXDL06: Kết nối và chia sẻ dữ liệu
icon 12 giờ 14 phút icon 2234 Học viên
Khóa học cung cấp thông tin về chia sẻ dữ liệu và các quy định pháp lý và kỹ thuật về chia sẻ dữ liệu. Mô hình kết nối, trao đổi dữ liệu, các tiêu chuẩn về kết nối, chia sẻ dữ liệu. Cách thức xây dựng tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật về cấu trúc dữ liệu chia sẻ.
DXKN01: Khung kỹ năng số cơ bản
icon 12 giờ 00 phút icon 1716 Học viên
Khóa học cung cấp những kỹ năng quản lý thông tin, dữ liệu trên môi trường số, kỹ năng học tập trên môi trường số, kỹ năng sáng tạo nội dung số
DXDL02: Dữ liệu mở
icon 08 giờ 35 phút icon 2319 Học viên
Dữ liệu mở
DXDL05: Quản trị dữ liệu
icon 15 giờ 28 phút icon 2107 Học viên
Quản trị dữ liệu