Hải Dương khai trương cổng thông tin liên thông 3 cấp và Smart-HaiDuong

Hải Dương khai trương cổng thông tin liên thông 3 cấp và ứng dụng Smart-HaiDương tại Ngày chuyển đổi số của tỉnh.

Sáng 26/3, Sở TT&TT tỉnh Hải Dương tổ chức sự kiện Ngày Chuyển đổi số năm 2024 với chủ đề 'Kiến tạo mô hình công dân số'.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng cho biết Hải Dương là một trong những tỉnh đầu tiên trên toàn quốc ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số. Tỉnh đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển hạ tầng và dịch vụ phục vụ cho chuyển đổi số, ưu tiên ứng dụng một số công nghệ cốt lõi có thể đi tắt đón đầu và có khả năng bứt phá mạnh mẽ để tạo ra các mô hình, sản phẩm, dịch vụ mới có giá trị cao. 

Ông Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương

Ông Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương: Tỉnh sẽ tập trung xây dựng đồng bộ chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số thực sự trở thành động lực quan trọng, quyết định thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển nhanh và bền vững. Ảnh: Việt Hùng

Tỉnh Hải Dương 2 năm đạt xếp hạng thứ 14 và 1 năm đạt xếp hạng thứ 13 trong 63 tỉnh, thành phố trên cả nước về mức độ chuyển đổi số.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh để thúc đẩy chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực cần phải có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy cho người dân về chuyển đổi số. Cùng với đó, cần phải thu hút được sự đầu tư của các doanh nghiệp, hình thành các doanh nghiệp công nghệ số. Huy động và phát y tốt các nguồn lực trong xã hội phục vụ cho chuyển đổi số.

Tỉnh đã ra mắt và đưa vào hoạt động ứng dụng dành cho người dân Smart-HaiDuong và Cổng thông tin điện tử liên thông 3 cấp. Đây là cầu nối hữu hiệu giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp đối thoại với chính quyền, tham gia xây dựng và triển khai các chính sách, giải pháp, dịch vụ... thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội trong xây dựng và phát triển đô thị thông minh, góp phần thúc đẩy hiệu quả phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Ông Trần Đức Thắng yêu cầu các cơ quan, đơn vị của tỉnh đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về ứng dụng Smart-HaiDuong và Cổng thông tin điện tử liên thông 3 cấp của tỉnh, đồng thời triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân cài đặt, khai thác, sử dụng các ứng dụng này.

Các đại biểu bấm nút khai trương ứng dụng dành cho người dân Smart-HaiDuong và Cổng thông tin điện tử liên thông 3 cấp tỉnh Hải Dương

Các đại biểu bấm nút khai trương ứng dụng dành cho người dân Smart-HaiDuong và Cổng thông tin điện tử liên thông 3 cấp tỉnh Hải Dương

Tại sự kiện, các đại biểu đã bấm nút khai trương ứng dụng dành cho người dân Smart-HaiDuong, Cổng thông tin điện tử liên thông 3 cấp tỉnh Hải Dương và phát động cuộc thi trực tuyến “Nét đẹp đoàn viên” trên app Smart-Hai Duong cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động trong toàn tỉnh.

Nhân dịp này, Ban tổ chức công bố kết quả đánh giá chỉ số chuyển đổi số (DTI) cấp sở, cấp huyện trên địa bàn tỉnh năm 2023. Đây là lần đầu tiên tỉnh công bố bảng xếp hạng này.

Theo đó, Sở TT&TT tỉnh và huyện Gia Lộc dẫn đầu bảng xếp hạng về chuyển đổi số cấp sở, cấp huyện. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và huyện Thanh Hà xếp cuối.

Theo Vietnamnet