Khai giảng khóa học "Mô hình kinh doanh hiệu quả thời đại chuyển đổi số

Trên thế giới, chuyển đổi số đã trở thành một xu thế tất yếu và đang ngày càng tác động mạnh mẽ đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa của tất cả các quốc gia, vùng lãnh thổ.

Để trở thành một doanh nghiệp số và có thể tận dụng được những cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cần không ngừng đổi mới, sáng tạo, trong đó cần sẵn sàng thích ứng với chuyển đổi số mô hình kinh doanh. Chuyển đổi số mô hình kinh doanh là bước chuyển mình cao nhất của một doanh nghiệp, từ đó có thể hỗ trợ tạo ra các thay đổi đột phá trong hoạt động. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp các doanh nghiệp khẳng định được vị trí của mình trong kỷ nguyên công nghệ số, hạn chế nguy cơ bị đào thải. 

Trong lộ trình xây dựng, phát triển Thủ đô “Văn hiến - văn minh - hiện đại” theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, thời gian qua, Hà Nội đang từng bước thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số nhằm thực hiện định hướng mà thành phố đã đề ra.

Ngày 23/9/2022, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 3457/KH-UBND về “Hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Nhiều hoạt động đã được triển khai để cụ thể hóa kế hoạch này trong đó chú trọng tổ chức các khóa học cung cấp kiến thức, kỹ năng số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Năm 2023, với nội dung đào tạo chất lượng, thiết thực, chuỗi các khóa học hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số đã được tổ chức thành công.

Tiếp nối thành công, từ tháng 5/2024, Chương trình “Hỗ trợ đào tạo khởi sự và quản trị kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa về chuyển đổi số” được Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông VTC NetViet thực hiện với nội dung mở đầu về hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn mô hình kinh doanh hiệu quả.

Nắm bắt cơ hội trong thời đại số

Theo đó, ngày 11/5/2024, khóa học “Mô hình kinh doanh hiệu quả thời đại chuyển đổi số” đã chính thức được khai giảng. Dự lễ khai giảng có đại diện lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội, Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông VTC NetViet cùng đông đảo học viên là đại diện cho lãnh đạo, chủ doanh nghiệp, quản lý cấp cao của các công ty nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội.

dao-tao-chuyen-doi-so

Tham gia khóa học, các học viên hiểu được tầm quan trọng của mô hình kinh doanh đối với hoạt động của doanh nghiệp, xác định được các thành tố cần thiết trong mô hình kinh doanh, cách vận hành và đánh giá mô hình cũng như có hiểu biết cơ bản về các mô hình kinh doanh phổ biến hiện tại, hiểu biết về chuyển đổi số mô hình kinh doanh để từ đó xác định được mô hình phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp mình.