Khởi nghiệp thành công trong môi trường số - Chuyển đổi số ngay từ điểm khởi đầu

Đó là một trong những giá trị tri thức, kỹ năng số mà Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội và Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông VTC NetViet (đơn vị tổ chức lớp học) muốn trao truyền cho các cá nhân, doanh nghiệp khi đến với Khóa học Khởi nghiệp thành công trong môi trường số.