Lối mở để phát triển giáo dục hiện đại

Trên tinh thần đổi mới sáng tạo, Hội thảo Chuyển đổi số trong giáo dục và xây dựng khung năng lực số đối với cán bộ quản lý giáo dục quy tụ các chuyên gia hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số đã diễn ra tại Hà Nội.

Ngày 10/11/2023, chương trình Hội thảo do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục phối hợp cùng Cục Công nghệ thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tổ chức có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo một số bộ, ngành liên quan, lãnh đạo Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin, đại diện sở giáo dục các địa phương, một số nhóm nghiên cứu, chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số và gần 200 cán bộ quản lý giáo dục.

 
  cds-giao-duc

Giải pháp quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số ngành giáo dục là đào tạo, bồi dưỡng năng lực số cho cán bộ quản lý giáo dục

Hội thảo tập trung vào 02 chuyên đề: “Cơ bản về chuyển đổi số trong Giáo dục và Đào tạo”“Nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số”. Qua đó nhằm mục đích nâng cao nhận thức và trách nhiệm, thông suốt về tư tưởng, quyết tâm hợp lực thực hiện chuyển đổi số trong toàn ngành Giáo dục đến từng địa phương, nhà trường, giáo viên, cán bộ quản lý.

Từ đó hướng đến đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng thiết kế và tổ chức việc dạy học, bảo đảm quản lý, làm việc hiệu quả trên môi trường số; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ phụ trách ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành Giáo dục các cấp.

Hội thảo thảo luận một số vấn đề xoay quanh chuyển đổi số lĩnh vực giáo dục trong đó tập trung làm rõ khái niệm, vai trò, nội dung, xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục. Đồng thời đề cập đến thực trạng cùng những khó khăn thuận lợi và định hướng khi triển khai chuyển đổi số giáo dục; chỉ ra nguyên tắc và mô hình, các tiêu chí đánh giá, quy trình các bước trong khi triển khai.

Một số giải pháp chuyển đổi số về giáo dục được đề cập đến như: Chuyển đổi nhận thức; kiến tạo thể chế; phát triển hạ tầng số; phát triển các nền tảng số; xây dựng nguồn nhân lực và văn hóa số…

cds-giao-duc

Khung cảnh Hội thảo

Các diễn giả đồng quan điểm khi nhận định rằng lời giải cho vấn đề đặt ra là cần thiết phải xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số và triển khai tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các cấp.