Nâng cao năng lực số trong chuyển đổi số giáo dục

Nâng cao năng lực số trong chuyển đổi số giáo dục là vấn đề trọng tâm được đặt ra tại Hội thảo Chuyển đổi số trong giáo dục và xây dựng khung năng lực số đối với cán bộ quản lý giáo dục. Giải pháp thiết thực nhất là đào tạo, bồi dưỡng năng lực số cho đội ngũ này.

A group of people sitting in chairs in front of a screenDescription automatically generated

Khung cảnh Hội thảo tổ chức tại Hà Nội ngày 10.11

Hội thảo Chuyển đổi số trong giáo dục và xây dựng khung năng lực số đối với cán bộ quản lý giáo dục do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tổ chức vào sáng 10/11 tại Hà Nội và sáng 15/11 tại TP. Hồ Chí Minh.

Trong 2 ngày tổ chức, Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo một số bộ, ngành liên quan, lãnh đạo Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin, đại diện sở giáo dục các địa phương, các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số và khoảng 600 cán bộ quản lý giáo dục thuộc 63 tỉnh, thành trong cả nước.