Nghệ An: Khơi nguồn cảm hứng cho một xã hội học tập

Hơn 45.200 người tham gia học tập trên nền tảng One Touch. Đó là một con số đầy ấn tượng về khóa học chuyển đổi số dành riêng cho tỉnh Nghệ An.

Đông đảo cán bộ, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tham gia “phong trào” học tập này tạo nên một cộng đồng tri thức số và nguồn cảm hứng cho một xã hội học tập.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông VTC NetViet đã tổ chức thành công chương trình học trực tiếp kết hợp trực tuyến trên nền tảng số quốc gia tiềm năng One Touch.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn (từ 13/10 đến 20/12/2023). Nghệ An đã tổ chức 10 lớp học trực tiếp cho khoảng 1.000 cán bộ, công nhân viên chức trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, theo kế hoạch có 36.000 người tham gia khóa học trực tuyến trên nền tảng One Touch.

học trực tuyến trên nền tảng One Touch

Tuy nhiên, vượt ngoài sức tưởng tượng, tính đến ngày 20/12/2023 (thời gian được tính là kết thúc chương trình), có hơn 45.200 người đã tham gia. Tính chung toàn khóa có 90,29% học viên hoàn thành khóa học. Trong đó, đối với khóa học trực tiếp, với 6 chuyên đề, có 966 học viên hoàn thành, chiếm 90,53%. Đối với hình thức học trực tuyến trên nền tảng One Touch, học viên tham gia chia thành các đợt học. Tỷ lệ hoàn thành khóa học cũng rất cao, trong đó có đợt tỷ lệ này lên đến 92,57%.

Điều đó thể hiện thành công của chính quyền Nghệ An trong việc định hướng đưa các nhóm đối tượng lên nền tảng số quốc gia tiềm năng One Touch lĩnh hội tri thức, kỹ năng cần thiết. Đây chính là minh chứng cho cách làm nhanh nhất, hiệu quả nhất để phổ cập tri thức số cộng đồng và là minh chứng cho sự nhạy bén trong thời đại số. Đồng thời cũng là cách để thực hiện có hiệu quả cao nhất kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh Nghệ An và mục tiêu theo Nghị quyết số 09 Tỉnh ủy đề ra.

học trực tuyến trên nền tảng One Touch

Thời gian tới, Nghệ An tiếp tục xác định: Chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, toàn diện, mang tính đột phá, cần sự vào cuộc đồng bộ, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Lấy doanh nghiệp, người dân là trung tâm, mục tiêu, động lực của chuyển đổi số. Tập trung rà soát, bổ sung nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực, có năng lực, kỹ năng thực hiện chuyển đổi số.

Trên hành trình chuyển đổi số, việc nâng cao kiến thức, kỹ năng số bằng hình thức học tập trên nền tảng trực tuyến là một cách làm hiệu quả.

Hiện nay, One Touch đang phát triển các chương trình về chuyển đổi số cho tất cả các nhóm đối tượng từ cán bộ công chức nhà nước đến đội ngũ lãnh đạo, nhân sự trong các tổ chức, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân. One Touch luôn nỗ lực để thực hiện sứ mệnh phổ cập tri thức số, kỹ năng số toàn dân và sẽ là đối tác đồng hành đáng tin cậy của các địa phương trong cả nước, trong đó có tỉnh Nghệ An.

Lưu Ly