Triển khai hiệu quả Nghị quyết 41 xây dựng cộng đồng doanh nghiệp hùng mạnh

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cam kết luôn sát cánh, động viên đội ngũ doanh nhân, tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết 41, xây dựng cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết, hùng mạnh.

Đóng góp to lớn của doanh nhân, doanh nghiệp

Thông tin được người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh trong bài phát biểu kết luận tại buổi gặp mặt đại diện giới doanh nhân Việt Nam chiều ngày 11/10 tại Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, thời gian qua Quốc hội, Chính phủ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp (DN), doanh nhân phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, lành mạnh, giảm chi phí cho DN.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận buổi gặp mặt đại diện giới doanh nhân Việt Nam. (Ảnh: VGP).

Đội ngũ doanh nhân Việt Nam đã không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, đã có những đóng góp to lớn, quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên nhiều phương diện. Đây là lực lượng chủ lực, tiên phong tạo ra nhiều công ăn việc làm, sinh kế cho người lao động, qua đó, góp phần xóa đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế-xã hội.

Các DN, doanh nhân có mặt ở hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, hoạt động không chỉ trong nước mà nhiều DN, doanh nhân đã gây được tiếng vang, khẳng định giá trị thương hiệu vươn tầm ra khu vực và thế giới, góp phần đưa thương hiệu Việt ra toàn cầu và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Hiện Việt Nam đã có gần 900.000 DN đang hoạt động, khoảng 14,4 nghìn hợp tác xã và hơn 5 triệu hộ kinh doanh. Khu vực DN đóng góp hơn 60% GDP, khoảng 30% tổng số lao động đang làm việc.

Triển khai hiệu quả Nghị quyết 41 thông qua 8 nhóm giải pháp

Thủ tướng cho biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết 41 ngày 10/10/2023 về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, với nhiều điểm mới trên tinh thần ủng hộ, giúp đỡ và làm điểm tựa cho doanh nhân Việt Nam.

Trong khi đó, kinh tế thế giới và tình hình quốc tế được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều khó khăn, thách thức mới. Tình hình trong nước khó khăn, thách thức tiếp tục nhiều hơn là thời cơ thuận lợi.

Thời gian tới, Chính phủ sẽ tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Theo đó, Chính phủ sẽ tập trung vào 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Thứ nhất, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, ổn định được các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh công bằng, thông thoáng, bình đẳng và minh bạch. Bãi bỏ các rào cản, quy định về điều kiện kinh doanh không cần thiết. Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nền kinh tế số, Chính phủ số, xã hội số, công dân số.

Thứ ba, tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn trong huy động nguồn lực, sản xuất kinh doanh. Tiếp tục tạo thuận lợi, tăng tiếp cận tín dụng cho người dân, DN. Hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng.

Thứ tư, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các loại thị trường, an toàn, lành mạnh, minh bạch như: thị trường vốn, bất động sản, lao động nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế phát triển theo hướng dựa trên chất lượng, hiệu quả, dựa vào đổi mới sáng tạo.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cam kết luôn sát cánh, động viên đội ngũ doanh nhân.

Thứ năm, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát lại các vướng mắc khó khăn hiện nay của DN. Có kế hoạch xử lý kịp thời, hiệu quả, giải quyết dứt điểm các vướng mắc đã tồn tại từ lâu gây cản trở cho hoạt động của DN.

Thứ sáu, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công để nguồn vốn này thực sự trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, không chỉ trong ngắn hạn, mà cả trong trung và dài hạn.

Thứ bảy, đẩy mạnh triển khai có hiệu quả và thực chất Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa. Thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Thứ tám, tăng cường triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ DN, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ DN sớm phục hồi và hỗ trợ DN đổi mới mô hình kinh doanh dựa trên xu thế chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh, các mô hình kinh doanh bao trùm, tuần hoàn…

Doanh nghiệp cần chủ động đổi mới mô hình kinh doanh

Đưa ra khuyến nghị cho DN và doanh nhân, Thủ tướng cho rằng, DN, doanh nhân Việt Nam cần phải không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, vươn tầm khu vực và quốc tế.

Cùng với đó, chú trọng công tác phát triển Đảng tại các DN. Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, quản trị DN cũng như phát triển văn hóa DN, xây dựng đội ngũ doanh nhân đủ tài, đủ tâm, đủ tầm.

Thủ tướng cũng đề nghị các DN chủ động đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc DN gắn với phát triển theo kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn. Không ngừng đổi mới, sáng tạo, xây dựng và nâng cao thương hiệu. Đẩy mạnh tìm hiểu, mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Với các hiệp hội DN, người đứng đầu Chính phủ đề nghị phát huy thật hiệu quả vai trò hỗ trợ DN và làm tốt công tác tư vấn, phản biện hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan tới hoạt động của DN.

“Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn là điểm tựa và luôn tin tưởng đội ngũ doanh nhân Việt Nam. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cam kết luôn sát cánh, chia sẻ, động viên, tiếp thu tối đa các ý kiến của các tổ chức hiệp hội, cộng đồng DN để xây dựng và phát triển cộng đồng DN, doanh nhân hùng mạnh và đoàn kết. Tinh thần là không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm, đã nói phải làm, đã cam kết phải thực hiện và đã làm, đã thực hiện phải có hiệu quả cụ thể", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng tin tưởng rằng, cộng đồng DN Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, chia sẻ khó khăn và ủng hộ Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong các chỉ đạo điều hành để cùng nắm bắt cơ hội mới, vận hội mới, nâng cao năng lực nội sinh, góp phần vào xây dựng một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc, ấm no.

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam