Ứng dụng công nghệ số, ứng dụng AI để làm việc tốt hơn

Để tạo sự lan tỏa mạnh mẽ phong trào sử dụng AI và ứng dụng công nghệ số trong điều hành, Bộ TT&TT phát động phong trào thi đua “Ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để làm việc tốt hơn”.

Năm 2024, ngành TT&TT thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm với chủ đề “Phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số - Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động”; năm 2024, cũng là năm “Ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo (AI) và trợ lý ảo”, chuyển những việc vất vả, khó khăn, tốn thời gian sang cho AI, giải phóng con người vào những việc thú vị hơn.  

Để triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ nêu trên, tại Hội nghị giao ban quản lý nhà nước tháng 1/2024, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã quán triệt các đơn vị về hoạt động trong năm 2024 là “Rộng hơn, toàn diện hơn, thiết thực hơn, chất lượng hơn và nhanh hơn”.

ung-dung-cong-nghe-so-ai

Ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo (AI) và trợ lý ảo, giải phóng con người vào những việc thú vị hơn. Ảnh minh hoạ

Bám sát các quan điểm chỉ đạo của Bộ trưởng, để tạo sự lan tỏa mạnh mẽ phong trào sử dụng AI và ứng dụng công nghệ số trong điều hành, giải quyết công việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, nhằm giảm tải công việc cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tăng năng suất lao động, Bộ TT&TT phát động phong trào thi đua “Ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để làm việc tốt hơn”.

Theo đó, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại 32 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT sẽ sử dụng các giải pháp công nghệ số, ứng dụng AI trong quản lý, điều hành và giải quyết công việc chuyên môn, tăng năng suất lao động; Đồng thời, giảm tải công việc cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Bộ TT&TT đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn chỉ đạo, vận động cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị mình tích cực hưởng ứng phong trào thi đua này và coi đây là một trong những yếu tố để bình xét thi đua cuối năm của đơn vị.

Theo Vietnamnet