Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Học viên
Số lượng các học viên

36670

Giảng viên
Số lượng các giảng viên

4

Các môn
Số môn học

2

Đã đăng ký
Số lượng đã đăng ký học

51963

Làm bạn cùng con trên môi trường số
icon 02 giờ 01 phút 52 giây icon 15939 Học viên
Ngày 01/06/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 830/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025. Hưởng ứng chương trình này, Khoá học "Làm bạn cùng con trên môi trường số" - được thực hiện bởi tập đoàn Meta, phối hợp cùng Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông Vietnet (Vietnet-ICT), và Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông VTC Netviet. Khoá học đồng thời cũng nằm trong khuôn khổ chương trình "Tư duy thời đại số" do tập đoàn Meta và các đối tác thực hiện tại Việt Nam.
Giảng dạy kỹ năng số và an toàn trên Internet dành cho giáo viên
icon 04 giờ 29 phút 14 giây icon 33297 Học viên

Trong bối cảnh thế giới chuyển mình trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0, học sinh ngày càng dành nhiều thời gian hơn trên các nền tảng trực tuyến để học tập, giao lưu và giải trí. Chính vì vậy, việc cung cấp các tài nguyên đào tạo và trang bị những kiến thức và kỹ năng để học sinh, sinh viên Việt Nam có thể sử dụng, khai thác Internet một cách tích cực, biết cách ứng xử văn minh và tiếp cận thông tin có chọn lọc là một việc vô cùng cần thiết và quan trọng.

Ngày 01/06/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 830/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025.

Hưởng ứng chương trình này, Khóa học "Giảng dạy kỹ năng số và an toàn Internet dành cho giáo viên" được phát triển với sự phối hợp của tập đoàn Meta, Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông Vietnet (Vietnet-ICT), Công ty CP Công nghệ và truyền thông VTC Netviet. Khóa học cũng nằm trong khuôn khổ chương trình "Tư duy thời đại số" do tập đoàn Meta và các đối tác thực hiện tại Việt Nam.