Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Bộ lọc Xóa
Bộ lọc
Kết quả: 24 kết quả được tìm thấy
Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin cho cán bộ, công chức các xã
icon 30 phút icon 1625 Học viên
Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng do Chính phủ Việt Nam xây dựng và triển khai trên phạm vi nông thôn toàn quốc, căn cứ tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (ngày 5 tháng 8 năm 2008). Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt ngày 4 tháng 6 năm 2010, có tham vọng đến năm 2015 có 20% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới và đến năm 2020 có 50% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.
Tập huấn kỹ năng số cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng
icon Đang cập nhật icon 1089 Học viên
Thực hiện chuỗi hoạt động theo Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 02/10/2023 của UBND tỉnh về hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số của tỉnh năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn Kỹ năng số cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng.
Tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ nữ cấp huyện, sở năm 2023
icon 30 phút icon 268 Học viên
Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ, nâng cao nhận thức và năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin trở thành một trong những nhiệm vụ trọng yếu.
Hướng dẫn kỹ năng sản xuất tin, phóng sự, chương trình phát thanh
icon 30 phút icon 5641 Học viên
Trong kỷ nguyên số bùng nổ hiện nay, cũng như các loại hình báo chí khác, phóng sự, phát thanh bắt buộc phải thay đổi nếu muốn tiếp tục tồn tại. Sự thay đổi này bao gồm cả việc thay đổi cách thức quản lý; áp dụng công nghệ vào quản lý toà soạn; đầu tư cho các nền tảng công nghệ mới ở cơ quan báo đài; và ngay từ các phóng viên thực hiện sản xuất chương trình. Trước sự thay đổi mạnh mẽ của công chúng, cùng với điều kiện công nghệ mới cho phép phương thức sản xuất tin, phóng sự, chương trình phát thanh cũng đã thay đổi để đáp ứng được yêu cầu đó.
Hướng dẫn sử dụng nền tảng Onetouch
icon 09 phút icon 45454 Học viên
Tài liệu hướng dẫn sử dụng nền tảng Onetouch
Chuyển đổi số Nghệ An - Chuyên đề An toàn thông tin trong chuyển đổi số
icon 01 giờ 02 phút icon 45487 Học viên
An toàn thông tin có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với mọi người, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số với nhiều thay đổi về công nghệ mới, nhưng cùng tiềm ẩn nhiều mối nguy cơ mất an toàn thông tin. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến các cá nhân mà còn tác động mạnh mẽ đến sự phát triển và ổn định của xã hội. Do đó, việc trang bị kiến thức cơ bản nhằm tự bảo vệ mình trước các nguy cơ mất an toàn thông tin là một trong những kỹ năng vô cùng quan trọng.
Chuyển đổi số Nghệ An - Chuyên đề Kỹ năng số trong cơ quan Nhà nước
icon 01 giờ 23 phút icon 45475 Học viên
Yêu cầu phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số đòi hỏi CBCC cần có những thay đổi cơ bản. Nguồn lực con người và thông tin, mức độ sẵn sàng của CBCC trong chuyển đổi số trở thành những nhân tố cơ bản cho năng lực cạnh tranh. Sự phát triển của không gian số thống nhất, liên thông, quy trình giải quyết công việc trên môi trường số, ứng dụng các công nghệ số đòi hỏi CBCC phải nâng cao năng lực và cần có thêm những năng lực, kỹ năng mới.
Chuyển đổi số Nghệ An - Chuyên đề Xã hội số
icon 01 giờ 12 phút icon 45477 Học viên
Chuyển đổi số đã và đang là một xu hướng mang tính tất yếu trên thế giới hiện nay. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng phát triển này, với mục tiêu chuyển đổi số dựa trên 3 trụ cột: Xã hội số, Kinh tế số và Chính phủ số. Ở đó, xã hội số được hình thành từ lực lượng mang tính cốt yếu là những công dân số.
Chuyển đổi số Nghệ An - Chuyên đề Kinh tế số
icon 01 giờ 24 phút icon 45520 Học viên
Chương trình chuyển đổi số quốc gia nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số ở Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu. Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhận định: phát triển bền vững trở thành xu thế bao trùm trên thế giới; kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh đang là mô hình phát triển mang tính xu hướng toàn cầu.