Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Bộ lọc Xóa
Bộ lọc
Kết quả: 21 kết quả được tìm thấy
Hướng dẫn sử dụng nền tảng Onetouch
icon 09 phút icon 45449 Học viên
Tài liệu hướng dẫn sử dụng nền tảng Onetouch
Chuyển đổi số Nghệ An - Chuyên đề An toàn thông tin trong chuyển đổi số
icon 01 giờ 02 phút icon 45481 Học viên
An toàn thông tin có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với mọi người, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số với nhiều thay đổi về công nghệ mới, nhưng cùng tiềm ẩn nhiều mối nguy cơ mất an toàn thông tin. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến các cá nhân mà còn tác động mạnh mẽ đến sự phát triển và ổn định của xã hội. Do đó, việc trang bị kiến thức cơ bản nhằm tự bảo vệ mình trước các nguy cơ mất an toàn thông tin là một trong những kỹ năng vô cùng quan trọng.
Chuyển đổi số Nghệ An - Chuyên đề Kỹ năng số trong cơ quan Nhà nước
icon 01 giờ 23 phút icon 45470 Học viên
Yêu cầu phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số đòi hỏi CBCC cần có những thay đổi cơ bản. Nguồn lực con người và thông tin, mức độ sẵn sàng của CBCC trong chuyển đổi số trở thành những nhân tố cơ bản cho năng lực cạnh tranh. Sự phát triển của không gian số thống nhất, liên thông, quy trình giải quyết công việc trên môi trường số, ứng dụng các công nghệ số đòi hỏi CBCC phải nâng cao năng lực và cần có thêm những năng lực, kỹ năng mới.
Chuyển đổi số Nghệ An - Chuyên đề Xã hội số
icon 01 giờ 12 phút icon 45473 Học viên
Chuyển đổi số đã và đang là một xu hướng mang tính tất yếu trên thế giới hiện nay. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng phát triển này, với mục tiêu chuyển đổi số dựa trên 3 trụ cột: Xã hội số, Kinh tế số và Chính phủ số. Ở đó, xã hội số được hình thành từ lực lượng mang tính cốt yếu là những công dân số.
Chuyển đổi số Nghệ An - Chuyên đề Kinh tế số
icon 01 giờ 24 phút icon 45517 Học viên
Chương trình chuyển đổi số quốc gia nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số ở Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu. Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhận định: phát triển bền vững trở thành xu thế bao trùm trên thế giới; kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh đang là mô hình phát triển mang tính xu hướng toàn cầu.
Chuyển đổi số Nghệ An - Chuyên đề Tổng quan về chuyển đổi số
icon 01 giờ 42 phút icon 45472 Học viên
Chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương trên cơ sở huy động sự tham gia tích cực của toàn dân; chuyển đổi số triển khai trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm; dễ làm trước, khó làm sau, từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, thực hiện một cách bài bản, thực chất, hiệu quả, tránh tình trạng chồng chéo, đầu tư dàn trải, lãng phí.
Công tác truyền thông trong cơ quan nhà nước
icon 02 giờ 13 phút icon 255 Học viên
Nhằm tăng cường công tác truyền thông chính sách của cơ quan nhà nước các cấp, ngày 21/03/2023, Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 7/CT-Ttg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách. Trong đó, Chỉ thị số 7/CT-Ttg đã yêu cầu Cơ quan nhà nước các cấp phải thực hiện chức năng truyền thông. Trong đó, Bộ Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ phối hợp với các Bộ, ngành, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm những nội dung trong Chỉ thị này. Khóa học "Công tác truyền thông trong cơ quan nhà nước" được xây dựng nhằm thực hiện Chỉ thị số 7/CT-Ttg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác truyền thông của cơ quan nhà nước các cấp.
Kỹ năng lãnh đạo số
icon Đang cập nhật icon 15 Học viên
Chuyển đổi số hiện đang là hướng đi bắt buộc giúp Việt Nam dần thay đổi từ mô hình kinh tế - xã hội truyền thống sang mô hình kinh tế số - xã hội số, nhằm thực hiện mục tiêu đưa quốc gia phát triển thịnh vượng, bền vững hơn.
Quản trị sự thay đổi trong quá trình chuyển đổi số
icon Đang cập nhật icon 10 Học viên
Chuyển đổi số hiện đang là hướng đi bắt buộc giúp Việt Nam dần thay đổi từ mô hình kinh tế - xã hội truyền thống sang mô hình kinh tế số - xã hội số, nhằm thực hiện mục tiêu đưa quốc gia phát triển thịnh vượng, bền vững hơn.