Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Bộ lọc Xóa
Bộ lọc
Kết quả: 24 kết quả được tìm thấy
Kỹ năng tuyên truyền chuyển đổi số cho người dân, doanh nghiệp
icon 15 phút icon 386 Học viên
Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trong thời đại ngày nay, đó là cơ hội bứt phá cho Việt Nam vượt lên trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong tiến trình đó, cần xác định rõ quan điểm và hành động xuyên suốt: coi doanh nghiệp, người dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực của quá trình chuyển đổi số, từ đó xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao, phát triển năng lực phù hợp, hiệu quả.
Kỹ năng số trong cơ quan nhà nước
icon Đang cập nhật icon 52 Học viên
Chuyển đổi số cơ quan nhà nước là hoạt động phát triển chính phủ số của các cơ quan trung ương và tương ứng với đó là hoạt động phát triển chính quyền số, đô thị thông minh của các cơ quan chính quyền các cấp
Chuyển đổi số Giáo dục
icon 44 phút icon 10448 Học viên
Thế giới đang trong giai đoạn bắt đầu của Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, dựa trên cách mạng số và kết hợp nhiều công nghệ, dẫn đến sự thay đổi trong mọi lĩnh vực trong đó có giáo dục. Đảng và Nhà nước đã đề ra các chính sách, chiến lược, chương trình chuyển đổi số Quốc gia. Ngành Giáo dục và đào tạo cần nhanh chóng thực hiện chuyển đổi số trong mọi hoạt động, trong đó việc nắm bắt được các đặc điểm, tính chất, nguyên tắc, mô hình chuyển đổi số trong giáo dục của cán bộ ngành giáo dục có vai trò quan trọng, quyết định sự thành công của quá trình chuyển đổi số giáo dục. Khóa học ""Chuyển đổi số giáo dục"" sẽ giúp nâng cao nhận thức, kiến thức về chuyển đổi số trong giáo dục cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp, giáo viên và các cán bộ liên quan.
Nhà lãnh đạo 4.0
icon 30 phút icon 32 Học viên
Nghệ thuật lãnh đạo hiệu quả là một trong những yếu tố quyết định thành công của doanh nghiệp, đặc biệt là trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay. Các nhà lãnh đạo phải là người không ngừng phát triển bản thân và có tầm nhìn xa, thêm vào đó là có những định hướng rõ ràng cho doanh nghiệp để nhân viên luôn tin tưởng và có động lực làm việc, hướng đến mục đích chung.
CDSDL: Chuyển đổi số du lịch
icon 01 giờ 16 phút icon 33 Học viên
Khóa học cung cấp cho các cán bộ quản lý ngành du lịch tại các địa phương kiến thức tổng quan về một số vấn đề cơ bản về chuyển đổi số du lịch.
Thành phố thông minh
icon 15 phút icon 36 Học viên
Khóa học sẽ cung cấp cho các học viên những kiến thức tổng quan về thành phố thông minh như: Khái niệm, lợi ích, so sánh giữa thành phố truyền thống và thành phố thông minh. Kinh nghiệm xây dựng thành phố thông minh của các nước trên thế giới. Nguồn lực tạo ra giá trị cho thành phố thông minh. Mô hình xây dựng thành phố thông minh. Tiêu chuẩn và cấu phần trong kiến trúc chung xây dựng thành phố thông minh. Từ đó, đưa ra các giải pháp, chiến lược để xây dựng thành phố thông minh.