Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Bộ lọc Xóa
Bộ lọc
Kết quả: 123 kết quả được tìm thấy
Phổ cập kỹ năng số cộng đồng năm 2022
icon 01 giờ 35 phút icon 7972 Học viên
Chuyển đổi số bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, hướng dẫn người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số Việt Nam. Định hướng xuyên suốt năm 2022 là đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số thông qua phổ cập sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số Việt Nam. Khóa học gồm các nội dung giới thiệu về các nền tảng nhằm thực hiện hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách cuộc sống; người dân được tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản, tự nhiên, xuất phát từ nhu cầu và tạo ra giá trị thiết thực.
CĐSX: Chuyển đổi số xã
icon 01 giờ 25 phút icon 31029 Học viên
Khóa học dành cho Lãnh đạo UBND cấp xã và cán bộ quy hoạch Lãnh đạo UBND cấp xã.
CĐSS+: Cách tiếp cận nền tảng trong chuyển đổi số
icon 01 giờ 02 phút icon 3543 Học viên
Khóa học giới thiệu về cách tiếp cận nền tảng trong chuyển đổi số
Chuyển đổi số địa phương
icon 01 giờ 11 phút icon 29 Học viên
Chuyển đổi số ở địa phương chính là quá trình kiến tạo một môi trường sống thực số hiệu quả cho cho người dân và doanh nghiệp. Trong đó, môi trường số trở thành một thành phần hữu cơ của môi trường sống, giúp kết nối các hợp phần khác để tạo thành một tổng thể thông minh hơn, hiệu quả hơn.
CDSDL: Chuyển đổi số du lịch
icon 01 giờ 16 phút icon 33 Học viên
Khóa học cung cấp cho các cán bộ quản lý ngành du lịch tại các địa phương kiến thức tổng quan về một số vấn đề cơ bản về chuyển đổi số du lịch.
Thành phố thông minh
icon 15 phút icon 36 Học viên
Khóa học sẽ cung cấp cho các học viên những kiến thức tổng quan về thành phố thông minh như: Khái niệm, lợi ích, so sánh giữa thành phố truyền thống và thành phố thông minh. Kinh nghiệm xây dựng thành phố thông minh của các nước trên thế giới. Nguồn lực tạo ra giá trị cho thành phố thông minh. Mô hình xây dựng thành phố thông minh. Tiêu chuẩn và cấu phần trong kiến trúc chung xây dựng thành phố thông minh. Từ đó, đưa ra các giải pháp, chiến lược để xây dựng thành phố thông minh.