Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Bộ lọc Xóa
Bộ lọc
AIS-NT-02: Quy chế làm việc tại Cục An toàn thông tin
icon 15 phút icon 186 Học viên
Khóa học phổ biến, quán triệt, tăng cường kỷ luật, kỷ cương theo Quy chế làm việc của Cục An toàn thông tin.
AIS-KT-04: Diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng
icon 20 phút icon 143 Học viên
Trong thời gian qua, hoạt động diễn tập bảo đảm ATTT, ứng cứu sự cố mạng (gọi tắt là diễn tập) đã được một số cơ quan, tổ chức, DN triển khai nhưng số lượng vẫn còn rất ít, nặng về hình thức, "diễn" nhiều hơn "tập", thường theo những kịch bản có sẵn và thực hiện trên các hệ thống mô phỏng, giả lập. Theo Chỉ thị, bảo đảm ATTT mạng là nhiệm vụ then chốt, liên quan mật thiết tới sự phát triển bền vững của quá trình chuyển đổi số. Vì thế, khóa học sẽ đem đến cho người học cái nhìn tổng quan về diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng.
AIS-NV-01: Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và quy trình xử lý văn bản đi tại Cục An toàn thông tin
icon 15 phút icon 197 Học viên
Khóa học cung cấp kiến thức về công tác soạn thảo văn bản hành chính và quy trình xử lý văn bản đi tại Cục An toàn thông tin được thống nhất trong toàn Cục, thực hiện đúng quy định của pháp luật trong công tác văn thư, nâng cao chất lượng và hiệu suất công tác của cán bộ công chức, viên chức và người lao động.
AIS-NT-04: Công tác xếp hạng, đo lường bảo đảm an toàn thông tin ở trong nước (DTI) và trên thế giới (GCI)
icon 15 phút icon 187 Học viên
Khóa học phổ biến kiến thức cơ bản về công tác xếp hạng đo lường bảo đảm an toàn thông tin trong nước và trên thế giới, đảm bảo công chức, viên chức người lao động nắm được các kiến thức cơ bản phục vụ công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực ATTT.
AIS-NT-05: Kỹ năng khai thác thông tin phục vụ công việc
icon 15 phút icon 199 Học viên
Khóa học phổ biến các kiến thức cơ bản để công chức, viên chức và người lao động làm việc tại...
Kỹ năng làm việc hiệu quả
icon 01 giờ 08 phút icon 258 Học viên
Đồng nghiệp của bạn đã hoàn thành công việc một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng, trong khi đó bạn luôn bận rộn với áp lực và căng thẳng vì không biết mình phải làm gì và cuối cùng kết quả đạt được lại không như mong đợi. Và bạn nhận ra có một sự khác biệt rất lớn giữa làm việc bận rộn và làm việc có hiệu quả. Bạn luôn muốn biết đâu là cách làm việc hiệu quả để cải thiện năng suất mỗi ngày? Chương trình đào tạo “Kỹ năng làm việc hiệu quả” sẽ trang bị cho các cán bộ, nhân viên những kiến thức về các kỹ năng và phương pháp thiết thực để làm việc hiệu quả trong thời đại kỷ nguyên số.
AIS-NT-03: Giới thiệu Luật an toàn thông tin mạng
icon 15 phút icon 196 Học viên
Khóa học giới thiệu, phổ biến về các nội dung cơ bản của Luật an toàn thông tin mạng.
AIS-NV-03: Bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
icon 20 phút icon 200 Học viên
Giới thiệu tổng thể về hành lang pháp lý và hướng dẫn công tác thực thi bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
AIS-NV-06: Hướng dẫn xây dựng dự toán thu, chi ngân sách và xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ có kinh phí
icon 15 phút icon 97 Học viên
Khóa học cung cấp kiến thức giúp cho công tác lập dự toán thu, chi NSNN hàng năm, công tác lập...