Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Bộ lọc Xóa
Bộ lọc
Kỹ năng giao tiếp
icon 56 phút icon 200 Học viên
Giao tiếp và tương tác tốt giúp bạn xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Kỹ năng giao tiếp bao gồm những quy tắc, nghệ thuật, cách ứng xử, đối đáp được đúc rút qua kinh nghiệm thực tế hàng ngày giúp chúng ta giao tiếp hiệu quả thuyết phục hơn. Kỹ năng giao tiếp là mắt xích quan trọng trong các kỹ năng chúng ta cần học hỏi và hoàn thiện để đạt hiệu quả tương tác với các đối tác khác nhau, thúc đẩy kỹ năng làm việc nhóm - kỹ năng mà hầu hết các ngành nghề mà mọi đơn vị đều cần.
Nhà lãnh đạo 4.0
icon 30 phút icon 34 Học viên
Nghệ thuật lãnh đạo hiệu quả là một trong những yếu tố quyết định thành công của doanh nghiệp, đặc biệt là trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay. Các nhà lãnh đạo phải là người không ngừng phát triển bản thân và có tầm nhìn xa, thêm vào đó là có những định hướng rõ ràng cho doanh nghiệp để nhân viên luôn tin tưởng và có động lực làm việc, hướng đến mục đích chung.
CĐS: Chuyển đổi số cơ bản
icon 02 giờ 00 phút icon 2627 Học viên
Khóa học “Chuyển đổi số cơ bản” là phần đầu tiên nằm trong chuỗi bài giảng dành cho các cấp quản lý và cán bộ thực thi chuyển đổi số tại địa phương. Khoá học được xây dựng dựa trên đề cương của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số mà đặc biệt là chính phủ số.
CĐSS: Chuyển đổi số đơn vị chuyên trách
icon 01 giờ 21 phút icon 1685 Học viên
Khóa học hướng dẫn chi tiết triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số
Phổ cập kỹ năng số cộng đồng năm 2022
icon 01 giờ 35 phút icon 7973 Học viên
Chuyển đổi số bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, hướng dẫn người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số Việt Nam. Định hướng xuyên suốt năm 2022 là đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số thông qua phổ cập sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số Việt Nam. Khóa học gồm các nội dung giới thiệu về các nền tảng nhằm thực hiện hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách cuộc sống; người dân được tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản, tự nhiên, xuất phát từ nhu cầu và tạo ra giá trị thiết thực.
CĐSX: Chuyển đổi số xã
icon 01 giờ 25 phút icon 31030 Học viên
Khóa học dành cho Lãnh đạo UBND cấp xã và cán bộ quy hoạch Lãnh đạo UBND cấp xã.
CĐSS+: Cách tiếp cận nền tảng trong chuyển đổi số
icon 01 giờ 02 phút icon 3544 Học viên
Khóa học giới thiệu về cách tiếp cận nền tảng trong chuyển đổi số
Chuyển đổi số địa phương
icon 01 giờ 11 phút icon 32 Học viên
Chuyển đổi số ở địa phương chính là quá trình kiến tạo một môi trường sống thực số hiệu quả cho cho người dân và doanh nghiệp. Trong đó, môi trường số trở thành một thành phần hữu cơ của môi trường sống, giúp kết nối các hợp phần khác để tạo thành một tổng thể thông minh hơn, hiệu quả hơn.
CDSDL: Chuyển đổi số du lịch
icon 01 giờ 16 phút icon 36 Học viên
Khóa học cung cấp cho các cán bộ quản lý ngành du lịch tại các địa phương kiến thức tổng quan về một số vấn đề cơ bản về chuyển đổi số du lịch.