Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Bộ lọc Xóa
Bộ lọc
Kết quả: 123 kết quả được tìm thấy
Chuyển đổi số Nghệ An - Chuyên đề An toàn thông tin trong chuyển đổi số
icon 01 giờ 02 phút icon 45488 Học viên
An toàn thông tin có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với mọi người, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số với nhiều thay đổi về công nghệ mới, nhưng cùng tiềm ẩn nhiều mối nguy cơ mất an toàn thông tin. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến các cá nhân mà còn tác động mạnh mẽ đến sự phát triển và ổn định của xã hội. Do đó, việc trang bị kiến thức cơ bản nhằm tự bảo vệ mình trước các nguy cơ mất an toàn thông tin là một trong những kỹ năng vô cùng quan trọng.
Chuyển đổi số Nghệ An - Chuyên đề Kỹ năng số trong cơ quan Nhà nước
icon 01 giờ 23 phút icon 45476 Học viên
Yêu cầu phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số đòi hỏi CBCC cần có những thay đổi cơ bản. Nguồn lực con người và thông tin, mức độ sẵn sàng của CBCC trong chuyển đổi số trở thành những nhân tố cơ bản cho năng lực cạnh tranh. Sự phát triển của không gian số thống nhất, liên thông, quy trình giải quyết công việc trên môi trường số, ứng dụng các công nghệ số đòi hỏi CBCC phải nâng cao năng lực và cần có thêm những năng lực, kỹ năng mới.
Chuyển đổi số Nghệ An - Chuyên đề Xã hội số
icon 01 giờ 12 phút icon 45478 Học viên
Chuyển đổi số đã và đang là một xu hướng mang tính tất yếu trên thế giới hiện nay. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng phát triển này, với mục tiêu chuyển đổi số dựa trên 3 trụ cột: Xã hội số, Kinh tế số và Chính phủ số. Ở đó, xã hội số được hình thành từ lực lượng mang tính cốt yếu là những công dân số.
Chuyển đổi số Nghệ An - Chuyên đề Kinh tế số
icon 01 giờ 24 phút icon 45521 Học viên
Chương trình chuyển đổi số quốc gia nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số ở Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu. Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhận định: phát triển bền vững trở thành xu thế bao trùm trên thế giới; kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh đang là mô hình phát triển mang tính xu hướng toàn cầu.
Chuyển đổi số Nghệ An - Chuyên đề Tổng quan về chuyển đổi số
icon 01 giờ 42 phút icon 45477 Học viên
Chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương trên cơ sở huy động sự tham gia tích cực của toàn dân; chuyển đổi số triển khai trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm; dễ làm trước, khó làm sau, từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, thực hiện một cách bài bản, thực chất, hiệu quả, tránh tình trạng chồng chéo, đầu tư dàn trải, lãng phí.
CĐS: Chuyển đổi số cơ bản Hậu Giang
icon 03 giờ 30 phút icon 578 Học viên
Khóa học “Chuyển đổi số cơ bản” là phần đầu tiên nằm trong chuỗi bài giảng dành cho các cấp quản lý và cán bộ thực thi chuyển đổi số tại địa phương. Khoá học được xây dựng dựa trên đề cương của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số mà đặc biệt là chính phủ số.
Hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt
icon 40 phút icon 840 Học viên
Ngày 28/10/2021, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1813/QĐ-TTg, về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025, đưa ra mục tiêu tổng quát của Đề án nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế với mức tăng trưởng cao. Trên định hướng đó, khoá học "Hướng dẫn thanh toán không tiền mặt" được triển khai với mong muốn đưa việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong xã hội thành thói quen của người dân ở khu vực đô thị và từng bước phát triển ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; giảm các khoản chi phí cho nền kinh tế, cho các doanh nghiệp và cá nhân liên quan đến tiền mặt.
An toàn thông tin cá nhân trên môi trường số
icon 39 phút icon 847 Học viên
An toàn thông tin có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với người sử dụng công nghệ. Nguy cơ mất an toàn thông tin không chỉ ảnh hưởng đến các cá nhân mà còn tác động mạnh mẽ đến sự phát triển và ổn định của xã hội. Do đó, mỗi cá nhân cần trang bị kiến thức cơ bản nhằm tự bảo vệ mình trước các nguy cơ mất an toàn thông tin.
Chuyển đổi số thành phố Cần Thơ - Quản lý đầu tư các dự án công nghệ thông tin trong giai đoạn chuyển đổi số
icon Đang cập nhật icon 131 Học viên
Khóa học thuộc Chương trình đào tạo, bồi dưỡng Chuyển đổi số thành phố Cần Thơ năm 2023