Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Học viên
Số lượng các học viên

55,890

Giảng viên
Số lượng các giảng viên

6

Các môn
Số môn học

19

Đã đăng ký
Số lượng đã đăng ký học

95,975

DXCĐS01: Chương trình Chuyển đổi số quốc gia
icon 08 giờ 34 phút icon 10145 Học viên

 Chương trình Chuyển đổi số quốc gia

DXBC01: Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và bồi dưỡng kỹ năng số cho phóng viên, nhà báo và người làm truyền thông
icon 07 giờ 35 phút icon 2143 Học viên

  Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và bồi dưỡng kỹ năng số cho phóng viên, nhà báo và người làm truyền thông

DXDL07: Dữ liệu và Cơ sở dữ liệu trong cơ quan nhà nước
icon 07 giờ 30 phút icon 2059 Học viên

  Dữ liệu và Cơ sở dữ liệu trong cơ quan nhà nước

Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức cho đội ngũ 500 chuyên gia về chuyển đổi số cho ngành, lĩnh vực, địa phương
icon 08 giờ 34 phút icon 594 Học viên

Khóa học nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng số cho các đối tượng tham gia vào quá trình chuyển đổi số quốc gia, hình thành đội ngũ chuyên gia chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực, địa phương để trở thành lực lượng nòng cốt dẫn dắt, tổ chức và lan tỏa tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Phổ cập kỹ năng số cộng đồng năm 2023
icon 01 giờ 57 phút icon 3678 Học viên
Chuyển đổi số bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, hướng dẫn người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số Việt Nam. Định hướng xuyên suốt những năm vừa qua là đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số thông qua phổ cập sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số Việt Nam. Khóa học gồm các nội dung giới thiệu về các nền tảng nhằm thực hiện hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách cuộc sống; người dân được tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản, tự nhiên, xuất phát từ nhu cầu và tạo ra giá trị thiết thực.
CĐS: Chuyển đổi số cơ bản
icon 02 giờ 00 phút icon 2622 Học viên
Khóa học “Chuyển đổi số cơ bản” là phần đầu tiên nằm trong chuỗi bài giảng dành cho các cấp quản lý và cán bộ thực thi chuyển đổi số tại địa phương. Khoá học được xây dựng dựa trên đề cương của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số mà đặc biệt là chính phủ số.
CĐSS: Chuyển đổi số đơn vị chuyên trách
icon 01 giờ 21 phút icon 1680 Học viên
Khóa học hướng dẫn chi tiết triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số
Phổ cập kỹ năng số cộng đồng năm 2022
icon 01 giờ 35 phút icon 7969 Học viên
Chuyển đổi số bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, hướng dẫn người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số Việt Nam. Định hướng xuyên suốt năm 2022 là đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số thông qua phổ cập sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số Việt Nam. Khóa học gồm các nội dung giới thiệu về các nền tảng nhằm thực hiện hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách cuộc sống; người dân được tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản, tự nhiên, xuất phát từ nhu cầu và tạo ra giá trị thiết thực.
CĐSX: Chuyển đổi số xã
icon 01 giờ 25 phút icon 31017 Học viên
Khóa học dành cho Lãnh đạo UBND cấp xã và cán bộ quy hoạch Lãnh đạo UBND cấp xã.