Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Học viên
Số lượng các học viên

45,018

Giảng viên
Số lượng các giảng viên

6

Các môn
Số môn học

6

Đã đăng ký
Số lượng đã đăng ký học

270,046

Hướng dẫn sử dụng nền tảng Onetouch
icon 09 phút icon 45,008 Học viên

Tài liệu hướng dẫn sử dụng nền tảng Onetouch

Chuyển đổi số Nghệ An - Chuyên đề Tổng quan về chuyển đổi số
icon 01 giờ 42 phút icon 45,007 Học viên

Chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương trên cơ sở huy động sự tham gia tích cực của toàn dân; chuyển đổi số triển khai trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm; dễ làm trước, khó làm sau, từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, thực hiện một cách bài bản, thực chất, hiệu quả, tránh tình trạng chồng chéo, đầu tư dàn trải, lãng phí.

Chuyển đổi số Nghệ An - Chuyên đề Kinh tế số
icon 01 giờ 24 phút icon 45,007 Học viên
Chương trình chuyển đổi số quốc gia nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số ở Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu. Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhận định: phát triển bền vững trở thành xu thế bao trùm trên thế giới; kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh đang là mô hình phát triển mang tính xu hướng toàn cầu.
Chuyển đổi số Nghệ An - Chuyên đề Xã hội số
icon 01 giờ 12 phút icon 45,008 Học viên

Chuyển đổi số đã và đang là một xu hướng mang tính tất yếu trên thế giới hiện nay. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng phát triển này, với mục tiêu chuyển đổi số dựa trên 3 trụ cột: Xã hội số, Kinh tế số và Chính phủ số. Ở đó, xã hội số được hình thành từ lực lượng mang tính cốt yếu là những công dân số.

Chuyển đổi số Nghệ An - Chuyên đề Kỹ năng số trong cơ quan Nhà nước
icon 01 giờ 23 phút icon 45,008 Học viên

Yêu cầu phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số đòi hỏi CBCC cần có những thay đổi cơ bản. Nguồn lực con người và thông tin, mức độ sẵn sàng của CBCC trong chuyển đổi số trở thành những nhân tố cơ bản cho năng lực cạnh tranh. Sự phát triển của không gian số thống nhất, liên thông, quy trình giải quyết công việc trên môi trường số, ứng dụng các công nghệ số đòi hỏi CBCC phải nâng cao năng lực và cần có thêm những năng lực, kỹ năng mới.

Chuyển đổi số Nghệ An - Chuyên đề An toàn thông tin trong chuyển đổi số
icon 01 giờ 02 phút icon 45,008 Học viên

An toàn thông tin có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với mọi người, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số với nhiều thay đổi về công nghệ mới, nhưng cùng tiềm ẩn nhiều mối nguy cơ mất an toàn thông tin. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến các cá nhân mà còn tác động mạnh mẽ đến sự phát triển và ổn định của xã hội. Do đó, việc trang bị kiến thức cơ bản nhằm tự bảo vệ mình trước các nguy cơ mất an toàn thông tin là một trong những kỹ năng vô cùng quan trọng.