Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Học viên
Số lượng các học viên

5,499

Giảng viên
Số lượng các giảng viên

1

Các môn
Số môn học

1

Đã đăng ký
Số lượng đã đăng ký học

5,498

Hướng dẫn kỹ năng sản xuất tin, phóng sự, chương trình phát thanh
icon 01 giờ 41 phút 43 giây icon 5,498 Học viên

Trong kỷ nguyên số bùng nổ hiện nay, cũng như các loại hình báo chí khác, phóng sự, phát thanh bắt buộc phải thay đổi nếu muốn tiếp tục tồn tại. Sự thay đổi này bao gồm cả việc thay đổi cách thức quản lý; áp dụng công nghệ vào quản lý toà soạn; đầu tư cho các nền tảng công nghệ mới ở cơ quan báo đài; và ngay từ các phóng viên thực hiện sản xuất chương trình. Trước sự thay đổi mạnh mẽ của công chúng, cùng với điều kiện công nghệ mới cho phép phương thức sản xuất tin, phóng sự, chương trình phát thanh cũng đã thay đổi để đáp ứng được yêu cầu đó.