Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Học viên
Số lượng các học viên

104

Giảng viên
Số lượng các giảng viên

1

Các môn
Số môn học

1

Đã đăng ký
Số lượng đã đăng ký học

101

Tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ nữ cấp huyện, sở năm 2023
icon 30 phút icon 101 Học viên

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ, nâng cao nhận thức và năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin trở thành một trong những nhiệm vụ trọng yếu.