Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Học viên
Số lượng các học viên

1,081

Giảng viên
Số lượng các giảng viên

1

Các môn
Số môn học

1

Đã đăng ký
Số lượng đã đăng ký học

1,075

Tập huấn kỹ năng số cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng
icon Đang cập nhật icon 1,075 Học viên

Thực hiện chuỗi hoạt động theo Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 02/10/2023 của UBND tỉnh về hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số của tỉnh năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn Kỹ năng số cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng.