Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia

Đăng khóa học của bạn lên nền tảng Onetouch để tiếp cận với hàng triệu học viên tiềm năng trên toàn quốc.

1 Phần mềm + hỗ trợ cơ bản
Quản trị hệ thống
Quản trị học tập trực tuyến
Ứng dụng điện thoại
Chức năng báo cáo cơ bản
Quản lý bài giảng trực tuyến
Quản trị thi trực tuyến
Lớp học ảo
Báo cáo thống kê tuỳ biến
Tổng đài hỗ trợ 24/07
2 Dịch vụ hỗ trợ triển khai nâng cao
Hỗ trợ sử dụng và đào tạo:
  • Hỗ trợ đào tạo trực tiếp
  • Hỗ trợ đào tạo qua lớp học tương tác
Hỗ trợ đào tạo cầu truyền hình
Hỗ trợ xây dựng bài giảng trực tuyến
Hỗ trợ tổ chức kì thi trực tuyến

Gói tùy biến

Thông tin liên hệ