Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
VỀ CHÚNG TÔI
TẦM NHÌN
& SỨ MỆNH
MỤC TIÊU
ĐĂNG KÝ
THÀNH VIÊN
VỀ CHÚNG TÔI

Nền tảng học trực tuyến mở đại trà do Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ quản, được vận hành bởi Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông VTC NETVIET (Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC) nhằm triển khai bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, các cơ quan truyền thông, báo chí và phổ cập kỹ năng số cho người dân để thực hiện thành công Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Dựa trên quan điểm “Chuyển đổi số trước tiên là chuyển đổi nhận thức” và hướng đến mục tiêu nâng cao kỹ năng số toàn dân, One Touch cung cấp những kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về Chương trình Chuyển đổi số quốc gia gắn với mục tiêu phát triển toàn diện Chính phủ số – Kinh tế số – Xã hội số.

Tầm nhìn

One Touch tiên phong, dẫn dắt và thúc đẩy quá trình Chuyển Đổi Số tại Việt Nam, đồng thời khẳng định vị trí trọng tâm là nền tảng số với vai trò kết nối giáo dục phục vụ toàn dân, nâng cao kỹ năng số góp phần tạo đà “chuyển mình” nền giáo dục trong thời đại mới.

Sứ mệnh

Trở thành nền tảng Quốc gia hàng đầu về lĩnh vực giáo dục cung cấp kho dữ liệu số đa dạng và phát triển hệ sinh thái giáo dục mở.

Kỹ năng số sẽ trở thành kỹ năng sống còn trong thời đại mới. Chúng ta "bắt buộc" phải thay đổi nếu không muốn bị bỏ lại phía sau

Hơn ai hết, thấu hiểu sâu sắc ý nghĩa về Chuyển Đổi Số, cũng như nhận thấy trọng trách lớn lao trong công cuộc "chuyển mình" nền giáo dục. One Touch không ngừng nỗ lực vì mục tiêu chung Quốc gia, hướng tới xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh, vững bền, mà trước tiên phải được đặt nền móng từ những công dân số, những con người số, với những kỹ năng số hoàn thiện.

Mục tiêu đến năm 2025

Cán bộ lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước, các tập đoàn. Tổng công ty nhà nước hàng năm được tham gia đào tạo về chuyển đổi số, kỹ năng số, công nghệ số.

Cán bộ chuyên trách chuyển đổi số, công nghệ thông tin hàng năm được đào tạo về công nghệ số và được đánh giá trực tuyến kết quả đào tạo qua hệ thống đánh giá, sát hạch chuẩn kỹ năng số quốc gia.

Số người dân trong độ tuổi lao động biết đến và có kỹ năng sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu khác trong lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, du lịch, ngân hàng,...

Số người dân trong độ tuổi lao động biết đến các loại hình dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ số thiết yếu khác trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, du lịch, ngân hàng; thành thạo cách sử dụng dịch vụ khi có nhu cầu.

Mục tiêu đến năm 2030

Số người dân trong độ tuổi lao động biết đến các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu khác trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, du lịch, ngân hàng.

Các trường đại học công lập trong toàn quốc được hoàn thiện và mở rộng triển khai mô hình "Giáo dục đại học số"

20.000

Kỹ sư, cử nhân thực hành chất lượng cao chuyên ngành công nghệ số được đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng có thế mạnh trong đào tạo về chuyển đổi số.

Thông tin liên hệ