Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Học viên
Số lượng các học viên

2656

Giảng viên
Số lượng các giảng viên

13

Các môn
Số môn học

10

Đã đăng ký
Số lượng đã đăng ký học

3728

CĐSDN: Chuyển đổi số trong doanh nghiệp
icon Đang cập nhật icon 373 Học viên
Khóa học cung cấp cho các cán bộ quản lý doanh nghiệp kiến thức tổng quan về chuyển đổi số và những trụ cột quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp.
CĐS: Chuyển đổi số cơ bản
icon Đang cập nhật icon 2618 Học viên
Khóa học “Chuyển đổi số cơ bản” là phần đầu tiên nằm trong chuỗi bài giảng dành cho các cấp quản lý và cán bộ thực thi chuyển đổi số tại địa phương. Khoá học được xây dựng dựa trên đề cương của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số mà đặc biệt là chính phủ số.
Chuyển đổi số Giáo dục
icon Đang cập nhật icon 10422 Học viên
Thế giới đang trong giai đoạn bắt đầu của Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, dựa trên cách mạng số và kết hợp nhiều công nghệ, dẫn đến sự thay đổi trong mọi lĩnh vực trong đó có giáo dục. Đảng và Nhà nước đã đề ra các chính sách, chiến lược, chương trình chuyển đổi số Quốc gia. Ngành Giáo dục và đào tạo cần nhanh chóng thực hiện chuyển đổi số trong mọi hoạt động, trong đó việc nắm bắt được các đặc điểm, tính chất, nguyên tắc, mô hình chuyển đổi số trong giáo dục của cán bộ ngành giáo dục có vai trò quan trọng, quyết định sự thành công của quá trình chuyển đổi số giáo dục. Khóa học ""Chuyển đổi số giáo dục"" sẽ giúp nâng cao nhận thức, kiến thức về chuyển đổi số trong giáo dục cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp, giáo viên và các cán bộ liên quan.
Kỹ năng tuyên truyền chuyển đổi số cho người dân, doanh nghiệp
icon Đang cập nhật icon 385 Học viên

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trong thời đại ngày nay, đó là cơ hội bứt phá cho Việt Nam vượt lên trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong tiến trình đó, cần xác định rõ quan điểm và hành động xuyên suốt: coi doanh nghiệp, người dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực của quá trình chuyển đổi số, từ đó xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao, phát triển năng lực phù hợp, hiệu quả.

Kỹ năng khai thác thông tin phục vụ công việc
icon Đang cập nhật icon 1376 Học viên
Khóa học phổ biến các kiến thức cơ bản để công chức, viên chức và người lao động làm việc tại...
Nhận diện kịp thời các mối đe dọa an ninh tiềm ẩn bên trong hệ thống công nghệ thông tin của tổ chức
icon Đang cập nhật icon 51 Học viên

Khóa học giới thiệu về săn tìm mối đe dọa an ninh tiềm ẩn bên trong hệ thống CNTT của tổ chức.

Xây dựng thương hiệu địa phương
icon Đang cập nhật icon 216 Học viên

Xây dựng thương hiệu địa phương là một thuật ngữ mới, bao trùm cả việc xây dựng thương hiệu quốc gia, thương hiệu khu vực và thương hiệu thành phố. Đó là quá trình truyền thông hình ảnh địa phương đến các khu vực thị trường mục tiêu.

Xây dựng thương hiệu địa phương là xây dựng và phát triển một bản sắc riêng cho địa phương đó. Do đó, thương hiệu địa phương không phải chỉ là việc xây dựng những đô thị với những tòa nhà to lớn, những giá trị vật chất hữu hình mà chính là phải tạo ra những giá trị vô hình mang nhận thức tích cực về địa phương. Khoá học “Xây dựng thương hiệu địa phương” sẽ đem đến cho các học viên cái nhìn tổng quan về thương hiệu, thương hiệu địa phương; tầm quan trọng và cách thức xây dựng thương hiệu địa phương; từ đó có thể ứng dụng để xây dựng thương hiệu cho địa phương mình

Giảng dạy kỹ năng số và an toàn trên Internet dành cho giáo viên
icon Đang cập nhật icon 31657 Học viên

Trong bối cảnh thế giới chuyển mình trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0, học sinh ngày càng dành nhiều thời gian hơn trên các nền tảng trực tuyến để học tập, giao lưu và giải trí. Chính vì vậy, việc cung cấp các tài nguyên đào tạo và trang bị những kiến thức và kỹ năng để học sinh, sinh viên Việt Nam có thể sử dụng, khai thác Internet một cách tích cực, biết cách ứng xử văn minh và tiếp cận thông tin có chọn lọc là một việc vô cùng cần thiết và quan trọng.

Ngày 01/06/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 830/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025.

Hưởng ứng chương trình này, Khóa học "Giảng dạy kỹ năng số và an toàn Internet dành cho giáo viên" được phát triển với sự phối hợp của tập đoàn Meta, Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông Vietnet (Vietnet-ICT), Công ty CP Công nghệ và truyền thông VTC Netviet. Khóa học cũng nằm trong khuôn khổ chương trình "Tư duy thời đại số" do tập đoàn Meta và các đối tác thực hiện tại Việt Nam.

Làm bạn cùng con trên môi trường số
icon Đang cập nhật icon 14732 Học viên
Ngày 01/06/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 830/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025. Hưởng ứng chương trình này, Khoá học "Làm bạn cùng con trên môi trường số" - được thực hiện bởi tập đoàn Meta, phối hợp cùng Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông Vietnet (Vietnet-ICT), và Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông VTC Netviet. Khoá học đồng thời cũng nằm trong khuôn khổ chương trình "Tư duy thời đại số" do tập đoàn Meta và các đối tác thực hiện tại Việt Nam.