Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Học viên
Số lượng các học viên

2656

Giảng viên
Số lượng các giảng viên

13

Các môn
Số môn học

10

Đã đăng ký
Số lượng đã đăng ký học

3728

Kết quả: 10 kết quả được tìm thấy
CĐS: Chuyển đổi số cơ bản
icon Đang cập nhật icon 2619 Học viên
Khóa học “Chuyển đổi số cơ bản” là phần đầu tiên nằm trong chuỗi bài giảng dành cho các cấp quản lý và cán bộ thực thi chuyển đổi số tại địa phương. Khoá học được xây dựng dựa trên đề cương của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số mà đặc biệt là chính phủ số.